TEMPLEWO /Tempel/

Wieś wzmiankowana w 1251 roku, w 1303 roku wymieniana jako własność templariuszy, po 1312 roku w rękach zakonu joannitów z Łagowa.

Dwór zbudowany około 1800 roku, rozbudowany na przełomie XIX i XX wieku. Część starsza o cechach klasycystycznych, na rzucie prostokąta, parterowa, kryta dachem naczółkowym.
templewo-1941-lubuskie

TOPORÓW /Topper/

Wieś położona w gminie Łagów powiatu świebodzińskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Po raz pierwszy wymieniona w 1350 roku, kiedy należała do joannitów łagowskich. Później staje się własnością rodu von Lӧben. Później dostaje się w ręce rodu von Zo(a)beltitz. Po nich wieś jest własnością rodu von Knobelsdorff. Kolejnym posiadaczem dóbr była rodzina von zu Dohna. W XVIII wieku dobra są własnością rodziny von Rissmann, której grobowiec rodzinny znajduje się w kaplicy obok kościoła. Po 1830 roku majątek staje się własnością rodu von Zobeltitz. W połowie XIX wieku majątek zmienia właściciela- zostaje nim hrabia Edwin von Manteuffel. Po jego śmierci i zadłużeniu majątku przez spadkobierców dobra w 1893 roku zakupuje Robert Müller. W latach 20-tych XX wieku majątek odkupiony od rodziny Müller przez Marcina Lutze, który pozostawał posiadaczem majątku do 1945 roku.

 

Toporów, lubuskie

Toporów- pałac od strony parku

toporow-palac

toporow-palac

toporow-pow-swiebodzin-lubuskie

 

Pałac neorenesansowy z XIX wieku, obecnie siedziba Akademii Rolniczej z Wrocławia. Obok park krajobrazowy.

toporow-1911-lubuskie

TORZYM /Sternberg/

HISTORIA MIASTA

 Miasto w powiecie sulęcińskim z początkami sięgającymi średniowiecza. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawia się w roku 1300. Do połowy XIII wieku miejscowość należała do Piastów Śląskich. Po podpisaniu układu w Legnicy  w 1249 Ziemia Torzymska i Lubuska dostają się w ręce arcybiskupa Magdeburgii. Przy istniejącym zagrożeniu ze strony władców miśnieńskich, zjednoczone siły biskupa Magdeburgii i Brandenburgii zdobyły w 1250 roku zamki w Lubuszu i po przekroczeniu Odry w 1251 roku stały się zagrożeniem dla całej Ziemi Lubuskiej. W 1252 roku zawarty wielostronny pokój doprowadził do oderwania Ziemi Lubuskiej i Torzymskiej od Dolnego Śląska. Nazwa miasta pochodzi od Konrada von Sternberg, arcybiskupa magdeburskiego, budowniczego zamku. Od 1286 lub 1287 roku Torzym jak i cała Ziemia Lubuska przechodzi we władanie margrabiów brandenburskich. Od 1450 roku właścicielami Torzymia była rodzina von Winning , która była właścicielami miasta do 1724 roku. Pochodziła ze wsi Winningen leżącej w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Prawdopodobnie przybyli na Ziemię torzymską razem z biskupem Konradem von Sternberg. Później wasale margrabiów brandenburskich. W XV wieku trudniła się rozbojem. Na początku XVI wieku wyprawa Zygmunta Jagiellończyka i elektora brandenburskiego Joachima zniszczyła siedzibę rodową von Winningów, prawdopodobnie zamek, leżącą na wzniesieniu, 3 km na północny zachód od centrum miasta. W XVIII wieku w Torzymiu majątki posiadały również rody- von Platen, von Neuendorf, von Becker, hrabia von Schmettau, von Brederlow, von Kracht- wymieniony Johann Sigismund oraz Wolf Sigismund von Kracht(zm.1761)- posiadali Torzym w XVIII wieku, mając siedzibę w Grunhof.  Na początku XIX wieku podział Torzymia pomiędzy dwie rodziny: Sommer i von Kalckreuth z siedzibą w Grundhof.  W XIX wieku majątki posiadały rodziny von Fischer, von Collas.

Torzym, lubuskie

ZAMEK

 Zamek torzymski został wybudowany przez arcybiskupa magdeburskiego, Konrada von Sternberg w latach 1266-1276. Prawdopodobnie znajdował się 2 km na północny zachód od centrum miasta. Pierwszymi właścicielami zamku była rodzina von Strehle, rodzina pochodząca z Miśni, wymarła w 1384 roku. Po przejęciu zamku przez margrabiów brandenburskich dochodzi do zmiany właścicieli zamku, którym prawdopodobnie od 1300, najpóźniej 1310 zostaje rodzina von Winning. Ostatnia wzmianka o zamku pojawia się w 1375 roku, po 1377 roku o zamku słuch zaginął.

Torzym, lubuskie

Torzym-lubuskie

Wasserhof, Antonienhof und Baronshof.

W południowo-zachodniej części wsi położony majątek z dworem. W połowie XIX wieku majątek należał do rodziny von Fischer. Do 1945 roku dobra są w rękach książąt von Hohenzollern-Sigmaringen.

torzym-grundhof-lubuskie

Grundhof

Obecnie w północno-zachodniej części Torzymia. Prawdopodobnie na terenie majątku znajdowała się siedziba właścicieli Torzymia. W XVIII wieku należała do rodziny von Kracht– wymieniony Johann Sigismund von Kracht i Wolf Sigismund von Kracht(zm.1761). Na początku XIX wieku Torzym podzielony pomiędzy rodziny Sommer i von Kalckreuth. Od połowy XIX wieku dobra posiada rodzina Simon. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny Zielfeder(1903), później rodziny Schiftan. Posiadała dobra do 1945 roku.

WILLA

torzym-willa-jungmann

torzym-1902-lubuskie

TROSKA /Sorgau/

Nieistniejąca osada położona w gminie Kożuchów powiatu nowosolskiego. Były folwark wzmiankowany w 1791 roku, kiedy należał do rodziny von Abschatz und Strachwitz, właścicieli pobliskiego Radwanowa. W 1844 roku należał do rodziny Eckardt, właścicieli Radwanowa Średniego. Opuszczona w latach 80-tych.

troska-1896-lubuskie

Truskolas /Trutzlatz/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. We wsi dawny majątek położony na południowym krańcu wsi należący w 1870 roku do Pani Mühlenbruch i liczący 1565 akrów ziemi a w 1879 roku należący do rodziny Rickmann i liczący 561,09 ha gruntów. W części północnej drugi majątek należący w 1910 roku do Richarda Klünder i obejmujący 141,18 ha ziemi. W 1928 roku dobra należały do Alexandra Hasselstrӧm. W tej części zachował się dwór zbudowany w 1927 przez E. Klünder.

TRZCIEL /Tirschtiegel/

HISTORIA MIASTA

Po raz pierwszy wzmiankowany w 1252 roku aczkolwiek brak dokumentów poświadczających tę datę a wg  Słownika geograficznego Królestwa Polskiego wzmianka o Trzcielu pojawia się dopiero w 1319 roku, w dokumencie na mocy którego Piastowie linii głogowskiej: Henryk II Wierny i Przemko zrzekli się na rzecz margrabiego brandenburskiego Waldemara części swoich wielkopolskich posiadłości w tym Trzciela. Prawdopodobnie pierwotnie własność pomorskiego rodu Święców. Po rokoszu wznieconym w roku 1307 przeciwko księciu Władysławowi I Łokietkowi, odebrany i włączony do dóbr książęcych. W latach 1313-1340 Trzciel mógł należeć do rodu Niałków-Jeleni. Na pewno w XIV wieku należał do rodu Wezemborków. Pierwszym właścicielem z tego rodu był Bork z Grodziska, po nim dobra dziedziczy syn, Józef Wezenbork. Po śmierci Józefa dobra odziedziczyła córka Wichna zamężna za Świętosława Pałuka z Szubina. W roku 1434 syn Wichny Maciej Wezenbork i jego siostra Burneta sprzedają miasto i zamek braciom Stanisławowi i Dobrogostowi Ostrorogom. W roku 1563 część dóbr należy do Anny z Ostrorogów Sieniawskiej, żony Prokopa Sieniawskiego. W 1579-80 część dóbr należała do syna Anny, Marcina Sieniawskiego. W 1590 roku ponownie całość dóbr trzcielskich wraz z siedzibą dworską należała do Ostrorogów przez zakup części dóbr należących do Sieniawskich przez Marcina Ostroroga. W 1611 roku Jerzy z Ostroróg sprzedaje dobra Piotrowi z Bnina Opalińskiemu,staroście śremskiemu i pobiedziskiemu. W 1629 roku część dóbr należąca do Anny z Bnina Opalińskiej-Grudzińskiej, żony Zygmunta Grudzińskiego zostaje zakupiona przez Jana Opalińskiego. Ten sam Jan w 1630 roku zakupił część dóbr należących do Zofii de Stemberg Kostczanki, wdowy po Piotrze z Bnina Opalińskim. W 1633 roku spadkobierca Jerzego Ostroroga, Przecław Leszczyński sprzedaje dobra odziedziczone po Ostrorogu Janowi Opalińskiemu. Trzciel wraz z siedzibą dworską są w posiadaniu Opalińskich do 1670 roku. W tym roku Jan Konstanty z Bnina Opaliński sprzedaje majątek Krzysztofowi von Unrugowi. W 1694 roku część dóbr trzcielskich należy do Marianny Bogumiły Pilichowskiej, z domu von Unrug, córki Władysława a wnuczki Krzysztofa von Unrug. Prawdopodobnie na początku XVIII wieku dobra w zastaw otrzymał Michał Kazimierz Raczyński, który sprzedał je rodzinie Szołdrskich. W 1730 roku jako właściciel wymieniany jest Stefan Szołdrski.W roku 1784 jako właściciela wymienia się Maksymiliana z Brudzewa Mielżyńskiego oraz Michała z Krzyżanowa Krzyżanowskiego jako dzierżawcę majątku. Po rozbiorach Trzciel jako miasto przechodzi na własność państwa pruskiego natomiast majątek ziemski z siedzibą dworską jest w rękach szlachty pruskiej. Na początku XIX wieku jako właścicieli wymienia się rodzinę von Reuss von Plauen, zamieszkującą siedzibę dworską i piszący się „na zamku…”. Pod koniec lat 40-tych majątek jest w rękach hrabiego Bernharda von zu Dohna. W1851 roku majątek zakupiony przez rodzinę Fischer, będącą w posiadaniu majątku do 1945 roku. W 1902 roku rodzina nobilitowana i zachodzi zmiana nazwiska na Fischer vom Mollard dla zachowania nazwiska Mollard po śmierci ostatniego z rodu. Kiedy Trzciel uzyskał prawa miejskie nie wiemy. Po raz pierwszy pojawia się wzmianka o mieście Trzciel w roku 1458.  W XVII wieku miasto podzielone na część starą/polską/ i nową/niemiecką/, powstałą w czasie wojny trzydziestoletniej. Połączenie obu części nastąpiło dopiero w 1888 roku. Po rozbiorach Polski miasto znalazło się w granicach państwa pruskiego i nierozerwalnie z nim związane do 1945 roku po krótkim epizodzie przynależności do Księstwa Warszawskiego na początku XIX wieku.

trzciel-1940-lubuskie

ZAMEK

Po raz pierwszy wzmianka o zamku pojawia się w XIV wieku(1393,1394,1398), który prawdopodobnie zbudowany został przez ród Wezemborków. Założenie położone było na północnych krańcach „starego miasta” otoczone nurtami Obry około 600 m na północny zachód od mostu na Obrze. Gród ten składał się z dwóch członów- większego o obwodzie zewnętrznym , który wynosił 800 kroków i średnicy stożka 40m i wysokości 3-4m oraz leżące obok grodu mniejsze stanowisko z podwójną linią wałów i zwane ‚zamczyskiem’. Miejsce to widoczne obecnie  z drogi krajowej numer 92. Użytkowany od XIII wieku. Prawdopodobnie na miejscu pierwotnego zameczku powstało założenie użytkowane przez kolejnych właścicieli do lat 40-tych XIX wieku, potem rozebrane. Nowy pałac powstaje  w latach 1868-1869 w „nowej” części miasta.

PAŁAC

Trzciel- widok na pałac od strony parkuTrzciel, lubuskieTrzciel-widok na palactrzciel-palactrzciel-lubuskie-2

trzciel-1902-lubuskie

Trzciniec / Wassergrund/

Trzciniec, zachodniopomorskie

 

Wieś położona w gminie Czaplinek powiatu drawskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1768 roku, będąc własnością rodu von Goltz z Byszkowa. Od 1789 roku przechodzi w ręce rodu von Wedel za sprawą Agnieszki von Wedel z domu von Goltz, żony Karla von Wedel. Dość częste zmiany właścicieli- wymienia się rodziny: Seligsohn, Wegner, Blanck, von Wissmann. Przed 1922 rokiem dobra w rękach właściciela Byszkowa, Hansa von Wessel. Od niego majątek zakupiła rodzina von Illich. W 1933 roku doszło do parcelacji majątku.

Goltz der

Goltz 2

Goltz 1

Goltz 3

Goltz hrabia 2

Goltz hrabia 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŁAC

W 1924 roku zostaje zbudowany pałac w stylu eklektycznym przez rodzinę von Illich. Pałac znajduje się na terenie parku założonego w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Od 1939 do 1945 roku pałac służył za ośrodek „Hitlerjugend’. Po 1945 roku w pałacu mieścił się: ośrodek kolonijny, użytkowany przez junaków SP, wojsko. W pałacu mieścił się Państwowy Dom Specjalny. Był również w rękach PGR. Od 1990 roku w rękach prywatnych, później przejęty przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe z Warszawy. Od 1992 roku pałac przejęty przez zgromadzenie salezjańskie.

 Screen Shot 035

Trzebianowo /Trebenow/

Nieistniejąca osada położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1300 roku i należała do rycerza Hermanna de Trebenow. Od XV wieku należała do możnego rodu von Flemming. W 1477 roku wymieniony Kurd von Flemming. Należała do rodziny von Flemming do połowy XVIII wieku. W 1628 roku wymieniony Otto von Flemming w sporze z sąsiadem Albrechtem von Guntersberg z Bresow. W 1766 roku część wsi sprzedana podpułkownikowi Johannowi Ernstowi von Plӧtz, w 1776 roku część sprzedana jego bratu generałowi Karlowi Christophowi von Plӧtz, który wkrótce umiera a jego część dziedziczy w/w brat. Po śmierci Johanna Ernsta von Plӧtz w 1782 roku, majątek dziedziczy wdowa po nim. Jeszcze w 1804 roku dobra należały do rodziny von Plӧtz. Część wsi nadal w posiadaniu rodziny von Flemming– wzmiankowany Adam von Flemming. Od 1804 roku dobra w posiadaniu rodziny von Berg przez małżeństwo Anny Sophie Friederike von Flemming z przedstawicielem rodu von Berg. W 1820 roku majątek w posiadaniu rodu von Brünnow. W 1824 roku właściciel zakłada folwark Neuhof, który został zlikwidowany w 1836 roku. Z małżeństwa Karoline von Brünnow z Augustem von Holstein, w 1830 roku urodził się Friedrich August von Holstein(1837-1909), późniejszy dyplomata i polityk. W 1848 roku majątek zakupił Bernd Adolf von Rosen(Roosen) z Hamburga. Był mennonitem i na zakup majątku potrzebował zgody pruskiego ministra spraw wewnętrznych. Kolejnym właścicielem dóbr zostaje rodzina Müller. W 1910 roku majątek należy do Banku Ziemnego z Berlina. W tym czasie dobra liczą 826 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem majątku jest Friedrich Krüger a majątek liczy 426 ha gruntów. Ostatnim posiadaczem majątku jest rodzina Adolphi.