CZARTÓW /Schartowsthal/

Wieś położona w gminie Krzeszyce powiatu sulęcińskiego. Dawny majątek. Obszar dzisiejszej wsi w 1773 roku otrzymał od Fryderyka II królewski nowomarchijski radca wojenno-domenalny Paul Gottlieb Schartow, bliski współpracownik Franza Balthasara Schӧnberg von Brenckenhoff. W 1778 roku pojawiają się pierwsi osadnicy. W 1792 roku na większości terenu powstaje majątek, który w 1801 roku należał do rodu von Sydow z Pinnow. Później w rękach rodziny Vollmar. Od 1907 roku właścicielem była rodzina Müller. W 1914 roku majątek obejmował 214ha i należał do Richarda Müller. W 1929 roku majątek Franza Müller obejmował 49ha.

DWÓR

Obecnie na terenie wsi Łukomin w dawnej północnej części wsi Czartów stoi dwór, właścicieli majątku. Zbudowany w 1780 roku, przebudowany w 1812 roku. Zbudowany na planie prostokąta, parterowy z użytkowym poddaszem, kryty dachem dwuspadowym i naczółkowym, podpiwniczony. Na terenie majątku znajdował się browar.

PRZYBORÓW /Priebrow/

Wieś położona w gminie Słońsk powiatu sulęcińskiego. Wielokrotnie wymieniana jako: Prybero, Pribrow, Bribrow, Pribo, Pribow, Preiburgk, po raz pierwszy w 1354 roku, kiedy należała do rodu von Uchtenhagen. Od 1410 roku własność biskupa lubuskiego, od 1415 roku w rękach Heinricha von Oinitz. W 1426/27 sprzedana zakonowi joannitów ze Słońska. Wieś rybacka. W latach 1850-53 na terenie wsi mowa o majątku należącym do rodziny Redlich. Później brak wzmianki o majątku na terenie wsi.

JONASHOF VORWERK

Dawny folwark wchodzący w skład majątku w Ostrowie. Obecnie nieistniejący. Dawne miejsce po folwarku to obecnie okolice drogi łączącej ulicę Witosa z Aleją Ostrowską w Sulęcinie. Prawdopodobnie założony był w latach 1819/20 przez ówczesnych właścicieli majątku w Ostrowie, rodzinę Dohne.

SOBOLEWO /Dohnsfelde/

Nieistniejąca miejscowość położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego na obszarze poligonu wędrzyńskiego. Były majątek. Prawdopodobnie założony w 1819/20 roku przez rodzinę Dohne, właścicieli majątku Ostrów. W 1879 roku obejmował 201,90ha gruntów i należał do rodziny Kienast. W 1914 roku majątek obejmował 202ha i należał do Ernsta Bordt. W 1927 roku właścicielem majątku o powierzchni 200ha był Richard Tessmer.

OSTRÓW /Ostrow/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Wieś w XIV wieku należąca do zakonu joannitów. Wielokrotnie wymieniana jako: Oestrow, Ostrow, Ostro, po raz pierwszy wzmiankowana w 1355 roku, kiedy w lenno otrzymał ją Dietrich von Weissensee. W 1546 roku część gruntów została zakupiona przez Andreasa von Schlieben, komtura łagowskiego. W 1550 roku A. von Schlieben sprzedał swoje dobra Wolfgangowi von Kettwig, zmarłemu w 1551 roku, po którym majątek odziedziczył jego wnuk, Wolf von Kettwig, wzmiankowany 1573 roku. Zmarł jako kapitan Słońsku w 1575 lub 1576 roku, nie mając syna. Dobra odziedziczyli bracia jego ojca- Bernd i Joachim von Kettwig. Początkowo majątek ten pozostawał w rodzinie i pod koniec XVI wieku został podzielony. W 1598 roku wzmiankowany Hans, drugi syn Bernda von Kettwig.  W 1615 roku część dóbr należała do Hansa von Kettwig. W połowie XVII wieku majątek dziedziczy rodzina von Schlieben.  W 1704 roku wzmiankowany Hans von Kettwig. Należy pamiętać, że przez cały czas część wsi należała do joannitów, do sekularyzacji ich majątków na początku XIX wieku. W spisie z 1718/19 roku mowa o majątku należącym do joannitów. W 1819 roku majątek w rękach rodziny Dohne. W tym czasie w skład majątku wchodziły folwarki: Sobolewo (Dohnsfelde), Jonashof(obecnie Sulęcin przy ulicy łączącej ul Witosa z ulicą Aleją Ostrowską) i Parczewko(Walthershof).W latach 1850-53 majątek ich obejmował 1128 akrów ziemi. W 1879 roku majątek Dohne obejmował 234ha gruntów. Kolejnym właścicielem zostaje rodzina Büttner– wzmiankowany Louis Büttner ożeniony z Marthą Dohne, córką byłego właściciela. Dzierżawili majątek od 1879 roku. Właścicielami zostają od 1896 roku. W 1914 roku majątek obejmował 236ha i należał do porucznik Georg Neumann. W 1929 roku dobra w rękach kapitana w stanie spoczynku  Ernsta Schroeter(Mühlengut) obejmowały 237,5ha. Poza tym mowa o dwóch majątkach należących do: Juliusa Tietz(42,8ha), Johannesa Weber(240ha)

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

Po przeciwnej stronie drogi, przy której stoi kościół znajdował się zespół dworsko-folwarczny. Pozostałością są budynki gospodarcze i podwórko. Obok położony był drugi majątek z zachowanymi słupami bramnymi. Najbardziej czytelny jest majątek tzw. Mühlengut z budynkiem mieszkalnym- dworkiem.

ŁAGÓWEK /Neu Lagow/

Miejscowość położona w gminie Łagów powiatu świebodzińskiego. Wielokrotnie wymieniana jako: New Logow, Newenlagow, Nygen Lagow, po raz pierwszy w 1350 roku, kiedy rycerze von Klepzig sprzedali wieś joannitom z Łagowa. Informacja o niewielkich majątkach pojawia się w spisie z 1929 roku. Wymienia się: Annę Fest(92ha),  Wilhelma Hoffmann(94ha), Gustava Ulrich(188ha).

We wsi kilka dużych budynków mieszkalnych z przełomu XIX/XX wieku z zachowaną zabudową gospodarczą.