LUBOGOSZCZ /Eichberg/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Na terenie wsi istniał folwark należący do majątku w Granicach. W 1896 roku wchodził w skład majątku w Granicach i obejmował 130ha gruntów. Należał do porucznika w stanie spoczynku, Herrmanna Lindenberg. W 1914 roku należący do Günthera von Rüxleben. W 1929 roku majątek Dr jur. Friedrich Karbe, dzierżawcą był Hans Karbe.

DRZENIÓWEK /GRUNEWALD Vw./

Nieistniejący folwark położony w gminie Cybinka powiatu słubickiego. W 1914 roku wchodził  w skład majątku w Drzeniowie należącym do Pani Bӧtzow, z domu Henze, z Berlina. W spisach również podawany jest majątek w Chlebowie, którego właścicielką była Pani Bӧtzow.

SKRZYWIŃ /Sophienwalde/

Nieistniejąca osada położona w gminie Bytnica powiatu krośnieńskiego. Dawny folwark. W 1914 roku wchodził w skład majątku w Budachowie należącym do wdowy Rose Fournier i jej zięć generał Wiktor Dallmer. W  1929 roku własność Fritza Fournier i Pani Dallmer.

SITNO /Zietenfier/

Nieistniejąca miejscowość położona w gminie Tuczno powiatu wałeckiego. Na początku XIX wieku własność rodu von Sydow. W 1824 roku majątek w rękach rodziny von Braun ale na krótko. Jeszcze w tym samym roku ponownie w posiadaniu rodziny von Sydow, wzmiankowanej w spisie w 1857. Ich dobra w 1879 roku obejmowały 1449ha.  W 1896 roku majątek o powierzchni 214ha należał do rodziny Metzler. Przemianowany na folwark, który został przejęty przez państwo i w 1914 roku wchodził w skład majątków Miradź(Grüneberg)-Jelenie(Bussberg). W 1929 roku domena państwowa– wchodził w skład majątku w Jeleniu.

ŻELISZEWO /Zägensdorf/

Wieś położona w gminie Recz powiatu choszczeńskiego. Wieś mająca swoje początki w średniowieczu. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1296 roku(Zedentorp). Początkowo stanowiła uposażenie cysterek z Recza. Po sekularyzacji wchodziła w skład domeny reckiej. W 1879 roku majątek o powierzchni 160ha należał do rodziny Wandam, która została wymieniona w spisie w 1896 roku jako Wandamm. W 1914 roku majątek o powierzchni 177ha należał do Heinricha Erlenbach, którego dobra w 1929 obejmowały 195ha gruntów.

Majątek ziemski

Na terenie wsi zachował się budynek mieszkalny byłego majątku wraz z zabudowaniami gospodarczymi.

WARDYŃ /Wardin/

Wieś położona w gminie Choszczno powiatu choszczeńskiego. W 1828 roku dobra są w rękach rodziny von Albedyll. Od 1852 roku własność barona von Klot-Trautvetter z Seegefelde w Meklenburgii- wzmiankowany baron Arthur von Klot-Trautvetter, zmarły w 1885 roku. Majątek baronów w 1879 roku obejmował 747ha.  W 1896 roku majątek o powierzchni 738ha należał do rodziny Treichel. W 1914 roku majątek o powierzchni 756ha należał do Ottona Steiger, którego dobra w 1929 roku obejmowały 756ha.

ZESPÓŁ DWORSKI

W skład zespołu wchodzi: ruina dworu z XVIII wieku, zabudowania gospodarcze, park krajobrazowy.

STRADZEWO /Stolzenfelde/

Wieś położona w gminie Choszczno powiatu choszczeńskiego. W XVIII wieku majątek w posiadaniu rodziny von Müllenheim. Od początku XIX wieku majątek w rękach rodziny von Germar– wzmiankowany Christoph Friedrich, zmarły w 1813 roku, Friedrich Wilhelm zmarły w 1822 roku, Hermann zmarły w 1903 roku. W 1857 własność kapitana von Germar ze Szczecina. W  1879 roku majątek o powierzchni 911 ha należał do rodziny von Germar. W 1896 roku  ich dobra obejmowały 912ha gruntów. W 1914 roku majątek Kuna von Germar obejmował 1066ha a w 1929 roku dobra  Christopha Friedricha von Germar obejmowały 933ha.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

We wsi zachował się dwór zbudowany w 1850 przez Georga Friedricha von Germar. Jest to budynek założony na planie prostokąta, parterowy, z piętrowymi skrzydłami, kryty dachem dwuspadowym, podpiwniczony. Położony w parku krajobrazowym. Obok zabudowania gospodarcze, gołębnik. Obecnie własność prywatna.

SŁUTOWO /Steinberg/

Wieś położona w gminie Recz powiatu choszczeńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku. Od połowy XIV wieku w rękach możnego rodu von Wedel. Już w połowie XVI wieku mowa jest o folwarku prawd. z siedzibą szlachecką. W tym czasie właścicielem wsi był Ewald, zmarły w 1567 roku oraz Hasso von Wedel. Wymieniony również Berndt von Wedel ożeniony z Anną Marią von Flemming, zmarły w 1634 roku. Wymieniany również Adam von Wedel, zmarły w 1666 roku. Pod koniec XVII wieku własność rodu von Blanckensee z Płotna. Po bezpotomnej śmierci królewskiego nadleśniczego Friedricha von Blanckensee w 1803 roku, dobra przeszły na rodzinę von Blanckensee z Ogard. W 1928 roku majątek zakupił Franz Heinrich Haken. Posiadali majątek do 1945 roku. W 1857 roku wymieniony Heinrich Haken. W 1879 roku dobra obejmowały 413ha. a w 1896 roku, kiedy administratorem był Paul Bӧning majątek obejmował 844ha gruntów. W 1914 roku dobra obejmowały 842ha a w 1929 roku 516ha. Po 1945 roku majątek upaństwowiono tworząc na jego terenie PGR.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Dwór częściowo rozebrany w latach 1981-82. Obok park krajobrazowy. Zachowały się budynki gospodarcze