WYSOKA /Wittstock/

Wieś położona w gminie Boleszkowice powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku(Withstock). Do 1350 roku wieś stanowiła lenno Hermana i Nicolausa von Witten. W 1350 roku margrabia Ludwik nadaje wieś rodzinie von Mӧrner. W 1444 roku lenno Franza von Werbelow. W XVI wieku wzmiankowany Balzer von Werbelow zmarły ok. 1542 roku. Rodzina von Werbelow posiadała wieś do lat 80-tych XVI wieku. Po 1588 roku wieś w posiadaniu rodziny von Ihlow. Pod koniec XVII a do 1720 roku własność rodu von Sohr.  W 1720 roku wieś zakupiona przez domenę państwową w Dębnie. Majątek we wsi był wydzierżawiany. W latach 30-tych XX wieku majątek ulega parcelacji. W 1879 roku majątek o powierzchni 1115ha należący do państwa dzierżawił niejaki Pfützenreuter. W 1914 roku majątek państwowy o powierzchni 1130ha dzierżawiła Anna Pfützenreuter i Max Pfützenreuter. Majątek o powierzchni 35,5ha należał do Friedricha Zickrick. Do majątku należały folwarki- Fürstenfelde vorwerk i Wyszyna(Vorwerk Klein Wittstock) .

DWÓR

Dwór zbudowany praw. w XIX wieku nie istnieje. Zniszczony w wyniku działań wojennych w 1945 roku. Obok park o powierzchni 2,5ha założony w XVIII wieku.

KRĄGŁE /Bernsdorf/

Wieś położona w gminie Szczecinek powiatu szczecineckiego. Stare lenno rodu von Glasenapp. W 1747 roku właścicielem wsi był Paul Wedig von Glasenapp, który odziedziczył wieś po śmierci kuzyna generała, marszałka polnego Caspara Ottona von Glasenapp. Paul Wedig von Glasenapp umiera w 1776 roku. Wieś dziedziczy syn, Joachim Casimir von Glasenapp. Po śmierci Joachima Casimira w 1782 roku majątek przypadł synom: Georgowi Wedigowi i Heinrichowi Friedrichowi. Prawdopodobnie ostatnim właścicielem wsi z rodu von Glasenapp był Albert Wilhelm von Glasenapp. Wieś posiadali do 1862 roku. Dość częste zmiany właścicieli w drugiej połowie XIX wieku. W latach 80-tych XIX wieku właścicielem majątku był Hermann Budke, od 1891 roku wdowy Sophie Budke, z domu Hoefer. Od 1901 roku majątek rozparcelowany. W 1909 roku właścicielem reszrtówki był Golibersuch, w 1910 roku Schmechel, w 1918 roku Friedrich Hussmann z Berlina.

DWÓR

 

 

Założenie dworskie powstało w połowie XIX wieku. Dwór zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem naczółkowym, podpiwniczony. Przebudowany w latach 20-tych XX wieku. Obecnie popada w ruinę.

 

BATOWO /Batow/

Wieś położona w gminie Lipiany powiatu pyrzyckiego. Do 1840 roku majątek należał do rodziny von Dossow. Wzmiankowany Adam Heinrich zmarły w 1758 roku oraz Peter A.E.Chr. zmarły w 1816 roku. W 1841 roku zakupiony przez Carla Schroeder, wymieniony w spisie właścicieli w 1857 roku. Po jego śmierci w 1872 roku majątek w rękach wdowy. W 1879 roku majątek o powierzchni 510,76ha należał do wdowy Hedwig Schroeder a dzierżawcą był porucznik Dudy, kuzyn właścicielki, za którego wyszła za mąż.  W 1896 roku majątek o powierzchni 511ha należał do Emmy Dudy. Posiadała również majątek Klein Lindenbusch. W 1914 roku majątek obejmował 528ha i należał do Pani Emmy Dudy, z domu Dudy. W 1929 majątek o powierzchni  528ha należał do Margarethe Berger, z domu Dudy. Była najstarszą córką Emmy, wdową po majorze Johannesie Berger z Hohengrape, zmarłym w 1914 roku. która w 1919 roku odziedziczyła majątek. Od 1927 do 1945 roku majątkiem zarządzał syn, Hans Dietrich Berger.

PAŁAC

We wsi ruina neoklasycystycznego pałacu. Zbudowany w 1870 roku. Trzykondygnacyjny budynek zbudowany na planie 3 połączonych ze sobą prostokątów. Kryty był płaskim czterospadowym dachem. Przerwany remont w 1967 roku, opuszczony, popadł w ruinę. Na obrzeżach park krajobrazowy.

 

 

MŁODZIEJÓW /Dorotheeneck/

Miejscowość położona w gminie Bojadła powiatu zielonogórskiego. Obecnie część wsi Siadcza. Dawny folwark wchodzący w 1898 roku skład majątku w Karszynie, należącym do księcia Antoniego Radziwiłła z Berlina. Dzierżawcą był Thomas.

FOLWARK GPS: 

Zachował się budynek mieszkalny i budynek gospodarczy.

RUNÓW /Reinberg, Reimberg, Reibnig/

Położona w gminie Siedlisko powiatu nowosolskiego. Obecnie część wsi Siedlisko zwana potocznie Siedlisko Dolne. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1473 roku będąc w tym czasie własnością rodu von Rechenberg. Od połowy XVI wieku własność rodu von Schӧnaich. W 1791 roku mowa jest o siedzibie dworskiej, wolnym gospodarstwie. W 1894 roku należy do księcia Karla zu Carolath-Beuthe, hrabiego von Schӧnaich, barona zu Beuthen i obejmowała 104ha gruntów. Administratorem był niejaki Pietruski. Po 1945 roku doszło do połączenia Siedliska i Runowa.

Założenie dworskie nie istnieje.

RADOCIN /Spangenberg/

Wieś położona w gminie Siedlisko powiatu nowosolskiego. Dawny folwark wchodzący w skład dóbr Siedliskich. W 1894 roku właścicielem był książę Karl zu Carolath-Beuthen, hrabia von Schӧnaich, baron zu Beuthen. Administratorem był niejaki Pietruski.

Założenie folwarczne leżące 200m na południe od zabudowań nie istnieje.

GOLA /Goihle, Goile, Guhlau/

Miejscowość położona w gminie Sława powiatu wschowskiego. Dawny folwark. W 1791roku należał do hrabiego von Fernemont, właściciela Sławy. W 1894 roku folwark wchodził w skład majątku w Sławie należącym w tym czasie do hrabiego Heinircha von Haugwitz.

FOLWARK

Zachował się budynek mieszkalny, przebudowany oraz gospodarczy.

HALINIEC /Neuvorwerk/

Miejscowość położona  w gminie Nowogród Bobrzański powiatu zielonogórskiego. Dawny folwark wchodzący w skład majątku w Niwiskach, który w 1894 roku należał do Friedricha Samuela von Schmeling.

FOLWARK

Zachował się budynek mieszkalny i gospodarczy.

SIERAKÓW /Zirkau/

Wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1240 roku(Ciracou). W 1866 roku w spisie dóbr mowa o majątku należącym do miasta Szprotawa. Trudno dzisiaj ustalić gdzie był położony folwark.

NOWA KOPERNIA /Küpper/

Wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1240 roku(Cupero) oraz w 1441 roku(Cleyno Kopper). Na terenie wsi położony był folwark należący do miasta Szprotawa. W spisie majątków z 1866 roku właścicielem dóbr było miasto Szprotawa. W 1902 jak i w 1937 roku majątek będący własnością miasta obejmował 108ha.

MAJĄTEK

Trudno podać lokalizację byłego folwarku. W miejscowości jest kilka okazałych, dużych budynków mieszkalnych.

BOBROWICE /Boberwitz/

Miejscowość połozona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego. W 1791 roku mowa o wolnym gospodarstwie(Freigut), majątku należącym do rady miasta Szprotawa. W spisie właścicieli z 1866 roku nadal majątek w rękach rady miasta Szprotawa.

MAJĄTEK

W północno-zachodniej części wsi budynek Nr 10 wpisany do rejestru zabytków. Możliwe, że pozostałość po majątku.