LASKI /Bergvorwerk/

Wieś położona w gminie Babimost powiatu zielonogórskiego. Początki siegają XIV wieku- założona jako folwark należący do królewszczyzny. W XIX wieku podległy pod majątek babimojski należący do rodziny von Unruh. W 1905-10 parcelacja tutejszego majątku.

laski-1938-lubuskie

Laski /Latzig/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Malechowo powiatu sławieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1378 roku kiedy należała do rodu von Natzmer. Około roku 1500 część majątku w rękach Adama von Podewils`a. Poprzez kolejne zakupy i sprzedaże ziemi w Laskach pojawiły się nowe rody rycerskie: von Ramel, von Koeller, von Munchow, von Below, von Kleist. Po 1717 roku majątek w posiadaniu von Podewils-Krangen, który sprzedała w 1828 roku rodzinie Neumann. W 1855 roku właścicielem był Otto Liman a już od 1861 roku rodzina von Glagau. Prawdopodobnie po 1910 roku właścicielem majątku był Heinrich von Xylander, który ożenił się z córką Maxa von Glagau, Elen Ermekeil. Po rozwodzie Elen Ermekeil była jedyną właścicielką majątku do 1945 roku. Po 1945 roku majątek przejęty przez PGR.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Pierwsza siedziba dworska w Laskach zbudowana została przez ród von Podevils-Krangen w XVIII wieku. Pałac spłonął w 1892 roku. Kolejna siedziba zbudowana została przez Maxa von Glagau w latach 1905-1907 roku. Dwór ten został rozebrany po 1945 roku. Z pierwotnego zespołu dworsko-parkowego pozostało: czworaki z przełomu XIX/XX wieku, obora, stodoły, dawna mleczarnia oraz park założony w stylu angielskim w połowie XIX wieku, o powierzchni ponad 11 ha. Z dawnego rozplanowania parku przetrwała aleja dojazdowa do dworu. Dwór znajdował się w południowo-wschodniej części parku. Obecnie w tym miejscu znajduje się plac sąsiadujący od południa z podwórzem folwarcznym i sadem.

Laski Pomorskie pow. Sławno, zachodniopomorskie

KollerMunchowBelowKleist-Tychow

LASKI LUBUSKIE /Lässig/

Wieś położona w gminie Górzyca powiatu słubickiego. Wzmiankowana w 1317 roku. Należała wówczas do biskupów lubuskich z siedzibą w Górzycy. Później stanowiła domenę państwową. Na zdjęciu widoczny dwór należący do rodziny Heinrich

Laski Lubuskie-dwórLaski Lubuskie-założenie folwarczne

We wsi do 1945 roku istniał majątek ziemski. Po wojnie upaństwowiony z utworzeniem na jego terenie PGR.

laski-lubuskie-1895-lubuskie

LASKI ODRZAŃSKIE /Laesgen/

Laski Odrzanskie,lubuskie Laski Odrzańskie, lubuskie Laski Odrzańskie-pałac przezd przebudową

Wieś położona w gminie Czerwieńsk powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1268 roku. W 1302 roku jako właściciela wsi wymienia się Dythericha von S(Z)ydlicz. W 1305 roku jako właściciel wsi podaje się hrabiego Theodericha von S(Z)ylitz a w 1307 roku jako posiadacz dóbr podany jest Theodoricus de S(Z)yglitz. W XV wieku jako właścicieli wsi wymienia się rodzine von Lessnaw. W XVI i XVII wieku należały do możnego rodu von Rothenburg. Kolejnym właścicielem dóbr był Wenzel Rudolf von Stentzsch z Przytoku. Od 1681 roku właścicielem majątku zostaje Johann von Arnold, właściciel pobliskiego Leśniowa Wielkiego i Małego, Sudołu i Radomii, nobilitowany w 1678 roku. W ich rękach Laski były do XIX wieku. W 1844 roku dobra zakupuje Hans Adolph von Kottwitz, od którego Laski po kilku latach odkupuje August Wilhelm Hans von Schierstaedt, urodzony w 1827, ożeniony z Adelheid hrabianką von Viereck. Po jego śmierci w 1900 roku majątek dziedziczy syn, Gustaw Ludwik Hans von Schierstaedt. Rodzina von Schierstaedt posiadała majątek do 1945 roku.

von Rothenburg1

von Stentzsch

Arnold (3)von Kottwitz1

Schierstaedt 1

Laski Odrzańskie I Laski Odrzańskie II Laski Odrzańskie III

Laski Odrzanskie- palac widok z parku pow. Zielona Gora Laski Odrzanskie- palac Laski- widok od strony parku

Laski Odrzańskie lubuskieWidok pałacu na zaproszeniu na polowanie organizowane przez właściciela Lasek Odrzańskich.

PAŁAC

Nieistniejący już pałac został zbudowany przez rodzinę von Arnold. Dwukrotnie przebudowywany- w 1856 roku oraz w 1911 roku. W 1945 roku spalony przez wojska radzieckie. Ostatecznie rozebrany w 1957 roku.

DWÓR

Na początku XIX wieku rodzina von Arnold buduje dwór, przekształcony przez rodzinę von Schierstaedt w oranżerię, istniejącą do dzisiaj, będącą w rękach prywatnych. Obok stał budynek cieplarni, obecnie nieistniejący.

laski-odrzanskie-1896-lubuskie

Laskowo /Gr.Latzkow/

Wieś położona w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1236 roku, kiedy książę Henryk I Brodaty nadał wieś zakonowi cystersów z Kołbacza. W 1296 roku 10 łanów we wsi otrzymali cystersi z Bierzwnika od Henricusa von Dossow. W 1376 roku potwierdzone nadanie dla cystersów w Mironicach. Później lenno rodu von Hagen oraz von Wedel. W XIV wieku podział wsi na dwie części. Na przełomie XVII/XVIII wieku jedna z części wsi należała do Jürgen Wilhelma i Lupolda von Wedel, druga w 1698 roku do Ernsta Kurta von Wedel. W 1705 roku część należącą do Jürgen Wilhelma i Lupolda zakupił major Jürgen Jochem von Podewils, którą w 1733 roku nabył Carl Dubislaw von Eickstedt. W 1743 roku majątek Carla Dubislawa zakupił Lorenz Georg von Wedel, który w 1747 roku po przejęciu majątku należącego do Ernsta Kurta scalił majątki stając się właścicielem wsi. W latach 1774-1785 właścicielem majątku był kapitan Carl Christoph von Waldow. Po jego śmierci(1785) dobra zostały wystawione na sprzedaż. W 1789 roku zakupił je kapitan Magnus Hermann von Wollfradt, który już w 1791 roku odsprzedał dobra Augustowi Ludwigowi Maximilianowi hrabiemu von Eickstedt-Peterswald. Dość częste zmiany właścicieli. Już w 1795 roku majątek zakupił podporucznik Ferdinand Carl von Pirch, który już w 1798 odsprzedał je kapitanowi Ernstowi Georgowi von Oerzen. W 1825 roku majątek zakupił von Haken. W 1842 roku dobra są własnością Edwarda Friedricha von Wendorff, właściciela wsi Nowielin, który w tym samym roku odsprzedał majątek sędziemu okręgowemu Gustawowi Friedrichowi Otto von Prollius. Po jego śmierci dobra dziedziczy jego syn, Johann Otton Ludwig von Prollius. W 1905 roku właścicielem majątku był Edmund von Prollius. W 1914 roku majątek w posiadaniu Artura i Dorothei Langlet ale już w 1929 roku własność Johanny von Clave-Bouhaben. Do 1939 roku własność Hansa Karla von Rohr.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Pałac wzniesiony w 1842 r. na zlecenie Gustava Ottona Friedricha von Prolliusa został rozbudowany w 1855, a zwłaszcza w 1898 r., kiedy to dostawiono dwie wieże. Park krajobrazowy założony w 1850 roku.

 

LASOCIN /Lessendorf/

Wieś leżąca w gminie Kożuchów powiatu nowosolskiego sięga korzeniami średniowiecza. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1220 roku. Na początku XIV wieku wymieniany jest Heinrich Sulke von Lessotendorf, późniejszy kasztelan zbąszyński i wojewoda poznański. Henryk Sułek był przedstawicielem rodu Jeleńczyków. W połowie XIV wieku wieś w posiadaniu Nicolausa von Kottwitz(1354). W 1397 roku wymieniony Siegfrid von Kottwitz, w roku 1473 Nickela von Kottwitz. Na początku XVI wieku wieś ulega podziałowi: wieś jest w posiadaniu rodziny von Promnitz i von Kottwitz. Po 1475 roku część wsi należy do Caspara von Promnitz. Jego synem był Balthasar von Promnitz(*1488-+1562), późniejszy biskup wrocławski i twórca potęgi rodu, urodzony w Lasocinie. Starszy z synów Caspar(1501) odziedziczył po ojcu majątek. Wnuk Caspara, Abraham zmarły w 1613 roku był ostatnim przedstawicielem rodu zamieszkałym w Lasocinie. Po jego śmierci dobra odziedziczył Heinrich Anselm von Promnitz, który sprzedał Lasocin. W 1621 roku umiera Pan na Lasocinie, Johann von Landskron(Landscron, Landeskron). W 1622 roku wymieniony Johann von Landskron, syn Johanna, w 1671 oraz w 1681 roku wymieniony Hans Rudolph von Landskron. Prawdopodobnie ostatni z rodu- Hans Rudolph von Landskron jest budowniczym pałacu w Lasocinie wzniesionym w latach 1679-1689. Obok pałacu założono park i wzniesiono zabudowania folwarczne. Około roku 1713 majątek przechodzi na własność rodziny hrabiów von Globen und Stambach. Wymieniony Johann Ferdinand hrabia von Globen und Stambach miał jednego syna, Christopha Erdmanna Philippa hrabiego von Globen und Stambach, który umierając w 1737 roku był ostatnim z rodu zamieszkałym w Lasocinie. W 1752 roku wieś posiadał Balthasar Abraham baron von Glaubitz und Altengabel(*1680-+1752), ożenionym z Ursulą Catheriną z domu von Stosch. W 1762/3 roku majątek zakupił emerytowany pułkownik armii pruskiej Lewin August baron von Dingelstedt(*1718-+1807). Ożeniony z Charlotte Sophie z domu von Koschenbahr. Małżeństwo było bezdzietne. Po jego śmierci majątek dziedziczy jego siostrzeniec generał major August von Lehsten, który przyjął nazwisko von Lehsten-Dingelstedt. Dobra dziedziczy jego syn, późniejszy baron Carl August(*1794-+1863). W latach 1870-1910  właścicielem majątku jest Franz Ebhardt. Od 1910 roku Maximilian von Prittwitz und Gaffron. Ostatnim właścicielem wsi jest syn Maximiliana, Hans Henning, który opuszcza majątek w 1944 roku. Ostatni właściciele remontują i przebudowują pałac. Po II wojnie światowej majątek wraz z pałacem przejęty zostaje przez PGR. W latach 90-tych XX wieku pałac przechodzi w ręce prywatne.

Lasocin pow. Kozuchow

lasocin-lubuskiedsc_0047

PAŁAC

Barokowy pałac, zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku, przebudowany nieznacznie w początkach XX wieku. Murowany z cegły, piętrowy, założony na rzucie prostokąta, z wydatnymi ryzalitami po bokach elewacji frontowej. Na osi fasady piaskowcowy portal, zamknięty półkoliście, w obramieniu zdobionym płaskorzeźbioną dekoracją. Nad wejściem bogato obramiony kartusz herbowy, wyżej zaś balkon z kamienną, ażurową, wykreśloną faliście balustradą. Architektoniczna dekoracja zewnętrzna ujawnia wyraźnie wpływy rezydencji żagańskiej. Uwidaczniają się one w boniowanych obramieniach okien i wertykalnej artykulacji fasad, rozczłonkowanych gęsto rozmieszczonymi boniowanymi pilastrami. Piwnice oraz sień, korytarz, klatka schodowa i przylegające do niej pomieszczenie nakryte są sklepieniami kolebkowymi i kolebkowo-krzyżowymi, pozostałe wnętrza sufitami. Dachy czterospadowe.
Kolejne przebudowy pałacu miały miejsce w połowie XIX wieku oraz na początku XX wieku.Po 1945 roku użytkowany przez PGR, pod koniec XX wieku w posiadaniu osoby prywatnej. Remontowany.

Lasocin, lubuskie