LASEK /Bommel Ablage/

Zachodni przysiółek wsi Wiejce położony w gminie Skwierzyna powiatu międzyrzeckiego. Dawny folwark wchodzący w skład majątku w Wiejcach, wzmiankowany w 1893 roku. W 1912 roku podobno był tu dwór zwany „Bommelablage” czyli „składnica”,  „pomponik”.

Screen Shot 167

LASEK /Wald/

Obecnie przysiółek wsi Jałowice. Dawny majątek. W 1896 roku część majoratu gebickiego, którego właścicielem w tym czasie był książę Heinrich Ludwig Ferdinand Erdmann Deodatus zu Schӧnaich-Carolath(*24.04.1852-+20.06.1920), żonaty z Margaritą księżniczką von Schӧnburg-Waldenburg. W 1914 roku obejmował 710ha i należał do majoratu Gębice należącego w tym czasie do księcia Heinricha zu Schӧnaich-Carolath.  W 1929 roku właścicielem majątku o powierzchni  710ha był książę Ferdinand von Schӧnaich-Carolath.

LASKI /Bergvorwerk/

Wieś położona w gminie Babimost powiatu zielonogórskiego. Początki sięgają XIV wieku- założona jako folwark należący do królewszczyzny. W XIX wieku podległy pod majątek babimojski należący do rodziny von Unruh. W 1896 roku majątek należał do Franza Josefa Robrecht`a. W 1907 roku majątek należał do Königlich Ansiedelungskommission. Administratorem majątku był Paul Günther. Prawdopodobnie w latach 1907-1910 parcelacja majątku.

FOLWARK

Zachował się układ założenia z domem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi i podwórzem gospodarczym.

laski-1938-lubuskie

Laski /Latzig/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Malechowo powiatu sławieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1378 roku kiedy należała do rodu von Natzmer. Około roku 1500 część majątku w rękach Adama von Podewils`a. Poprzez kolejne zakupy i sprzedaże ziemi w Laskach pojawiły się nowe rody rycerskie: von Ramel, von Koeller, von Munchow, von Below, von Kleist. Po 1717 roku majątek w posiadaniu von Podewils-Krangen, który sprzedała w 1828 roku rodzinie Neumann. W 1855 roku właścicielem był Otto Liman a już od 1861 roku rodzina von Glagau. Prawdopodobnie po 1910 roku właścicielem majątku był Heinrich von Xylander, który ożenił się z córką Maxa von Glagau, Elen Ermekeil. Po rozwodzie Elen Ermekeil była jedyną właścicielką majątku do 1945 roku. Po 1945 roku majątek przejęty przez PGR.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Pierwsza siedziba dworska w Laskach zbudowana została przez ród von Podevils-Krangen w XVIII wieku. Pałac spłonął w 1892 roku. Kolejna siedziba zbudowana została przez Maxa von Glagau w latach 1905-1907 roku. Dwór ten został rozebrany po 1945 roku. Z pierwotnego zespołu dworsko-parkowego pozostało: czworaki z przełomu XIX/XX wieku, obora, stodoły, dawna mleczarnia oraz park założony w stylu angielskim w połowie XIX wieku, o powierzchni ponad 11 ha. Z dawnego rozplanowania parku przetrwała aleja dojazdowa do dworu. Dwór znajdował się w południowo-wschodniej części parku. Obecnie w tym miejscu znajduje się plac sąsiadujący od południa z podwórzem folwarcznym i sadem.

Laski Pomorskie pow. Sławno, zachodniopomorskie

KollerMunchowBelowKleist-Tychow

LASKI DOLNE /Laske/

Miejscowość położona w gminie Babimost powiatu zielonogórskiego, przysiółek wsi Podmokłe Małe. Dawny folwark wchodzący w skład majątku w Babimoście. Do lat 70-tych XIX wieku należał do baronów von Unruh-Bomst. W 1896 roku majątek był własnością Franza Josefa Robrechta z Berlina. W 1907 roku należał do Königlich Ansiedelungskommission z Poznania. Po 1907 roku parcelacja majątku.

FOLWARK

Zachował się układ założenia w tym budynek mieszkalny i budynki gospodarcze.

LASKI LUBUSKIE /Lässig/

Wieś położona w gminie Górzyca powiatu słubickiego. Wzmiankowana w 1317 roku. Należała wówczas do biskupów lubuskich z siedzibą w Górzycy. Później stanowiła domenę państwową. Na zdjęciu widoczny dwór należący do rodziny Heinrich

Laski Lubuskie-dwórLaski Lubuskie-założenie folwarczne

We wsi do 1945 roku istniał majątek ziemski. Po wojnie upaństwowiony z utworzeniem na jego terenie PGR.

laski-lubuskie-1895-lubuskie

LASKI ODRZAŃSKIE /Laesgen/

Laski Odrzanskie,lubuskie Laski Odrzańskie, lubuskie Laski Odrzańskie-pałac przezd przebudową

Wieś położona w gminie Czerwieńsk powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1268 roku. W 1302 roku jako właściciela wsi wymienia się Dythericha von S(Z)ydlicz. W 1305 roku jako właściciel wsi podaje się hrabiego Theodericha von S(Z)ylitz a w 1307 roku jako posiadacz dóbr podany jest Theodoricus de S(Z)yglitz. W XV wieku jako właścicieli wsi wymienia się rodzine von Lessnaw. W XVI i XVII wieku należały do możnego rodu von Rothenburg. Kolejnym właścicielem dóbr był Wenzel Rudolf von Stentzsch z Przytoku. Od 1681 roku właścicielem majątku zostaje Johann von Arnold, właściciel pobliskiego Leśniowa Wielkiego i Małego, Sudołu i Radomii, nobilitowany w 1678 roku. W ich rękach Laski były do XIX wieku. W 1844 roku dobra zakupuje Hans Adolph von Kottwitz, od którego Laski po kilku latach odkupuje August Wilhelm Hans von Schierstaedt, urodzony w 1827, ożeniony z Adelheid hrabianką von Viereck. Po jego śmierci w 1900 roku majątek dziedziczy syn, Gustaw Ludwik Hans von Schierstaedt. Rodzina von Schierstaedt posiadała majątek do 1945 roku.

von Rothenburg1

von Stentzsch

Arnold (3)von Kottwitz1

Schierstaedt 1

Laski Odrzańskie I Laski Odrzańskie II Laski Odrzańskie III

Laski Odrzanskie- palac widok z parku pow. Zielona Gora Laski Odrzanskie- palac Laski- widok od strony parku

Laski Odrzańskie lubuskieWidok pałacu na zaproszeniu na polowanie organizowane przez właściciela Lasek Odrzańskich.

PAŁAC

Nieistniejący już pałac został zbudowany przez rodzinę von Arnold. Dwukrotnie przebudowywany- w 1856 roku oraz w 1911 roku. W 1945 roku spalony przez wojska radzieckie. Ostatecznie rozebrany w 1957 roku.

DWÓR

Na początku XIX wieku rodzina von Arnold buduje dwór, przekształcony przez rodzinę von Schierstaedt w oranżerię, istniejącą do dzisiaj, będącą w rękach prywatnych. Obok stał budynek cieplarni, obecnie nieistniejący.

laski-odrzanskie-1896-lubuskie