Iglice /Geiglitz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Przez wiele wieków, do początku XIX wieku były lennem rodu von Borck. Była również w posiadaniu rodów: von Schladen, von Lettow, von Seld, von Wedel, von Troye, von Benkendorf. W połowie XIX wieku majątek był w rękach rodu von der Osten– wymieniony Leopold Julius von der Osten. Na przełomie wieków dobra są w posiadaniu rodziny Lenz. W 1910 roku dobra liczyły 2081ha gruntów. Do majątku należał folwark Flackenhagen. Od 1913 roku w rękach baronów zu Innhausen und Knyphausen, którzy posiadali majątek do 1941 roku. W 1928 roku majątek był w rękach Edzarda barona zu Innhausen und Knyphausen. Liczyły wtedy 2205 ha gruntów.

Iglice, zachodniopomorskie Iglice zachodniopomorskie

ZESPÓŁ PAŁACOWY

We wschodniej części zespół pałacowo-parkowy. Pałac zbudowany przez rodzinę von der Osten w drugiej połowie XIX wieku. ku krajobrazowym o powierzchni 6,27 ha. Po 1945 roku majątek jest własnością Skarbu Państwa, na terenie którego utworzono PGR. Później w murach pałacu znajdował się zakład poprawczy. Obecnie w rękach prywatnych. Niszczeje.

Iglice 1891, zachodniopomorskie Flackenhagen Vw. 1891, zachodniopomorskie

IŁAWKA-SZPROTAWA /Klein Eulau/

Była wieś, obecnie dzielnica Szprotawy. Wzmiankowana w 1400 roku należąc do majątku w Małomicach. W tym czasie należała do rodu von Kittlitz. W 1711 roku dobra w posiadaniu Pani von Silberstein und Pӧlnickau. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina von zu Dohna z Małomic.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W północno-zachodniej części wsi przy ulicy Zamkowej pozostałości po założeniu dworskim.

Iławka-Szprotawa 1921, lubuskie

IŁOWA /Halbau/

Miasto leżące obecnie w powiecie żagańskim.We wsi kilka majątków rycerskich w XIV-XVI wieku. W 1356 roku cesarz rzymski, król czeski Karol IV nadał połowę wsi braciom von Kottwitz. Posiadali majątek do 1567 roku. Część wsi należała do rodów: w 1480 roku wymieniany jest ród von Fily( z Rościc), w 1512/15 roku von Schӧnberg( z Rościc), w 1522 roku von Cӧckeritz(Kӧkeritz z Rościc), w latach 1530-51 w rękach von Gӧllnitz( z Rościc), w 1555 roku von Oppel( praw. z Żakowa), od 1562 roku do baronów von Schellendorf. W 1567 roku Balthasar von Kottwitz sprzedał majątek rodzinny Christophowi von Schellendorf, który scalił majątki iłowskie w jeden. Po śmierci Christopha w 1593 roku dobra odziedziczył jego syn, Magnus, który w 1593 roku otrzymał formalny akt nadania lenna. W latach 1670-82 należała Iłowa do Pani Marie Margarethe baronowej von Friesen, z domu von Lützelburg, jako podarunek od Pana von Schellendorf. W 1682 roku Iłowa zakupiona została przez Balthasara Erdmanna hrabiego von Promnitz z Żar. W 1744 roku umiera wnuk Balthazara Erdmanna, Balthasar Friedrich hrabia von Promnitz. Dobra dziedziczy wdowa po nim, Anna Christine Sophie, z domu hrabianka von Erbach-Fürstenau, późniejsza hrabina von Maltzan. Jako już wdowa von Maltzan, w 1751 roku po raz trzeci wychodzi za mąż za hrabiego Friedricha Augusta von Kospoth.  Po śmierci Anne Christine Sophii w 1759 roku, hrabia Friedrich ponownie żeni się z Amelią Heleną Charlottą, z domu von Reichenbach-Goschütz. Po śmierci męża w 1782 roku wdowa dziedziczy Iłowę. Małżeństwo było bezdzietne. Dobra przechodzą na Carla Christiana Augusta hrabiego von Kospoth(*1736-+1799) z Schilbach, ożeniony z Caroline burgrabianką i hrabianką von zu Dohna-Lauck(*1758-+1842?1852?/. Po śmierci Carla Christiana majątek odziedziczył hrabia Hans Karl Ludwig, ożeniony w 1810 roku z Klementine hrabianką von Pückler. Po jego śmierci w 1837 roku majątek dziedziczy jego małoletni syn hrabia Wilhelm Karl Max. Majątkiem zarządzał krewny z bocznej linii, Erdmann hrabia von Kospoth. W 1862 roku dobra przejmuje jedyna córka Siegfrieda, brata Wilhelma Karla Maxa, Blanka Agnes Klementine, zamężna za Konrada hrabiego von der Recke-Volmerstien. Dobra zostały sprzedane. W kolejnych latach dość częste zmiany właścicieli: w 1867 wymieniany jest Friedrich Leopold baron von Rothkirch-Trach, w 1870 należy do Adeli von Pohl, z domu von Mletzko- wg spisu właścicieli ziemskich z 1873 roku jej majątek obejmował 3076 mórg ziemi, w 1874 roku do von Thielmann, w 1876 do przedsiębiorcy budowlanego Haese z Berlina, w 1878 do Dr Karla Wolff z Berlina, w 1887 do Kuhn z Berlina oraz w tym samym roku do firmy Britzner i Rosch, w 1882 roku do von Boddien, w 1884 roku do von Malczewski, w 1884 roku do von Schlotheim, w 1886 roku do przedsiębiorcy budowlanego Ties z Berlina, w 1887 roku do Ledermann z Berlina, w 1894 roku do von Holleben. W 1902 roku zakupiony przez hrabiego Rzeszy Niemieckiej Friedricha Maximiliana von Hochberg zu Fürstenstein, pochodzącego z Książa, ambasadora Niemiec w Japonii. brat męża księżnej Deisy, która dość często odwiedzała Iłową. Z jego inicjatywy kontynuowano prace remontowe pałacu wcześniej zaczęte, które ukończono około 1905 roku. W tym czasie utworzono ogród japoński, który był wzorem dla powstania ogrodu japońskiego we Wrocławiu.  Później od 1914 roku należący do książąt Hochberg von Pless, od 1919 do von Stolle, w 1922 roku do von Kalkstein, w 1925 do Dr Schrӧder, od 1926 roku do von Alvensleiben, od 1929 do 1940 roku do Paula Jentzig

ZAMEK

Za czasów rodu von Kottwitz w Iłowej zostaje wybudowano zamek, zniszczony w 1440 roku. Prawdopodobnie na zgliszczach zamku powstał dwór obronny a w 1626 roku z inicjatywy rodziny von Schellendorf na zrębach dworu powstało założenie pałacowe.

ilowa-palac-wg-dunckera

Iłowa lubuskie

Iłowa, lubuskie

ilowa-palac

ilowa-palac

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

W 1626 roku Christoph von Schellendorf buduje pałac na rzucie prostokąta, z wieżą frontową na osi i renesansowym portalem ujmującym wejście główne. Położony był na sztucznej wyspie, oblanej wodami rzeczki Czernej. Wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Pierwszym , który podjął się rozbudowy był Balthazar Friedrich von Promnitz. Ta część zachowała barokowe cechy do dzisiaj. W latach 1860-1905 trwał kolejny etap przebudowy i rozbudowy pałacu. Po 1945 roku pałac przetrwał bez większych zniszczeń, zaadoptowany na szkołę rolniczą, która to użytkuje go do dzisiaj. W latach 1968-1971 przeprowadzono gruntowny remont i konserwację najcenniejszych wnętrz.

WILLE IŁOWEJ

1. Willa von ScheelIlowa - von Scheel2

2. Willa Dr Peipe

Ilowa - willa Dr Peipe

Ilowa - willa Dr Peipe2

3. Willa Winkler

Ilowa- willa Winkler

Ilowa-willa Winklera i park

ilowa-1901-lubuskie

 

ilowa-1929-lubuskie