MACHARY /Machern/

HISTORIA WSI

Powstały folwark w drugiej dekadzie XIX wieku dał początek osadzie Machary. Folwark założony przez właściciela Buszewa, Carla Heinricha Augusta hrabiego von Lindenau(21.02.1755-11.08.1842). Późniejsi właściciele, rodzina Bieler na terenie folwarku, na obrzeżach parku zbudowała  dwór . W 1850 roku majątek liczył 475 ha. Od 1851 roku dobra w rękach Franza Friedricha Bieler i Christiana Wilhelma Franza Bieler, od 1858 roku w posiadaniu Theodora Friedricha Bieler. Od 1884 roku dobrami zarządzał Hans Bieler. Od 1909 roku właścicielem majątku była rodzina Heydemann– wymieniony Arnold Heydemann. Prawdopodobnie byłi właścicielami majątku do 1945 roku.

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

Z dawnego założenia zachował się park krajobrazowy oraz resztki zabudowy folwarcznej. Dwór klasycystyczny, zbudowanym w pierwszej połowie XIX wieku, rozebrany w latach 90-tych XX wieku. Na miejscu dworu współczesny stylizowany na dwór budynek zbudowany na początku XXI wieku.

Machary- na pln od Strzelec Kraj.

Machary pow. Strzelce Krajeńskie, lubuskie

Machary1

Machary2

Machary3machary-1893-lubuskie

MACIEJEWO /Matzdorf/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Do XV wieku lenno rodów von Petersdorff(1/3 wsi) i von Wiesen(Visen)(2/3 wsi). Po wygaśnięciu rodu von Wiesen książę Bogusław X w 1477 roku nadał Maciejewo Carstenowi Flemming. Po jego bezpotomnej śmierci w 1488 roku majątek przekazany decyzją księcia Bogusława X bratankom Carstena. Dziedzicem dóbr ostatecznie został Curt von Flemming. Po nim majątek dziedziczy Jürgen Eustachius von Flemming(*1543-+1616). Majątek przejął Hasso Adam von Flemming, który wykupił dobra należące do rodu von Petersdorff, scalając majątek w jednym ręku. Zmarł w Maciejewie w 1663 roku. Następcami po Hasso Adamie byli: Kurt Julius, Franz Julius, Franz Friedrich oraz Julius Gustav. W latach 1765-1772 majątek dzierżawiony przez kapitana Georga Juliusa von Witten. Od 1772 roku majątek przejmuje Franz Berend Johann Sigismund von Flemming z linii bodzęcińskiej(Basenthin). Około 1800 roku Franz Berend przekazał majątek swojemu synowi, Karlowi Berndowi Sigismundowi. W 1836 roku majątek w rękach kuzyna Franza Bernda, Franza Wilhelma Karla von Flemming. Po nim dobra przejmuje jego syn, Tam Hasso, a po jego śmierci w 1896 roku Paul Hasso Tam von Flemming, żonaty z Violą von Bonin z Dreżewa. Miał z nią czworo dzieci, trzy córki i jednego syna: Elisabeth(*1899), Volę(*1900), Alice(*1902) i Tama Erdmara Hasso(*1909). Paul Hasso Tam zmarł w 1934 roku. Majątek przejmuje wdowa Viola oraz syn Tam Erdmar, który miał dwoch synów: tama Wediga(*1942) i Wolfa Dietricha(*1943). W 1870 roku dobra obejmowały 1652 akrów ziemi a w 1879 421,79 ha ziemi. W 1910 roku majątek obejmował 1672,52 ha gruntów a w 1928 roku dobra obejmowały 1780 ha ziemi.

ZAMEK

W 1554 roku opisywany zamek z wałami i fosami. W XVII wieku na wzgórzu już tylko resztki murów. Do dzisiaj widoczny wał z fosą.

DWÓR I

Na wzgórzu obok ruin zamku w 1759 roku stał ryglowy, piętrowy dwór, prawdopodobnie wybudowany około 1610 roku. przez Jürgena Eustachiusa von Flemming. Opuszczony przez właściciela w 1800 roku. Prawdopodobnie użytkowany przez zarządcę majątku. Ostatecznie rozebrany 1868 roku.

DWÓR II

W 1867 roku ówczesny właściciel wsi Wilhelm Karol von Flemming buduje nowy dwór na wschód od Stepniczki, w pobliżu północnego brzegu jeziora.

PAŁAC

W latach 1899- 1900  Paul Hasso Tam von Flemming buduje pałac w stylu eklektycznym, trzykondygnacyjny, z czterokondygnacyjną wieżą w narożniku południowo-zachodnim. Po1945 roku w pałacu mieściła się szkoła rolnicza i instytut kształcenia nauczycieli. W latach 1982-88 należał do przedsiębiorstwa „Pomerania”, które utworzyło w pałacu hotel „Relaks”. Od 1988 w rękach prywatnych.

MACZKÓW /Matschdorf/

Wieś położona w gminie Cybinka powiatu słubickiego. Początki miejscowości sięgają XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona w 1400 roku. Należała wówczas do joannitów łagowskich. W latach 1412-1423 część wsi należała do rycerza Heinricha von Qynitz i jego żony. W 1431 roku decyzją margrabiego Friedricha część gruntów we wsi otrzymał w dzierżawę Schenken von Landsberg. Po śmierci Heinricha von Qynitz majątek odziedziczyła wdowa. Decyzją margrabiego Johanna majątek ten otrzymał w lenno Bartusch von Wiesenburg. W 1437 roku pojawia się jako dzierżawca dóbr joannickich mieszczanin Lauenburg z Frankfurtu n/Odrą. W 1499 roku bracia Bastian i Tewes Lunenbrug sprzedają majątek Albrechtowi von Maso oraz Peterowi Tietzen. W 1521 roku wieś mistrz zakonu Georg von Schlaberndorf powierzył opiekę nad majątkiem zakonu Heinrichowi von der Sale. W 1527 roku mistrz zakonu Beit von Thümen przekazał dzierżawę żonie Joachima Miesso-Richter. W 1528 roku Joachim Richter zamieszkiwał na terenie wsi. W 1538 roku majątek w posiadaniu Franza Tietze z Frankfurtu n/Odrą. W 1541 roku dobra zakupił Wolfgang von Kedtwigk(Kettwig). W XVIII wieku właścicielem wsi był kapitan von Münchow. W XIX wieku należy do rodziny von Pilsach. Od 1828 roku w rękach rodu von Risselmann. W 1857 roku Reinhold Karl August hrabia Finck von Finckenstein(1824-1870) żeni się z Marie hrabianką von Risselmann(1838-1870). Przez małżeństwo dobra przechodzą w  posiadanie hrabiów Finck von Finckenstein. Ostatnią posiadającą majątek była rodzina von Langenn-Steinkeller, spokrewniona z hrabiami Finck von Finckenstein przez małżeństwo Caroli Emmy Marie von Risselmann(1895-1979) z domu hrabianki Finck von Finckenstein, z Ernstem von Langenn-Steinkeller(1887-1943), właścicielem Brzozy w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Po II wojnie światowej majątek był w posiadaniu PGR. W latach 70-tych należał do kombinatu w Cybince. Począwszy od lat 80-tych do 1993 roku był nieużytkowany. W latach 1993-95 prywatny właściciel przeprowadził remont dworu z przeznaczeniem na hotel, którą to funkcję pełnił przez następne lata. Obecnie prowadzone jest postępowanie komornicze.

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Maczków dwor Maczków- dwor

Dwór zbudowany w czwartej ćwierci XVIII wieku przez kapitana von Munchow, klasycystyczny z reminiscencjami późnobarokowymi w dekoracji. Murowany z cegły, piętrowy, podpiwniczony, założony na planie prostokąta. Na osi elewacji północnej lekko zaznaczony ryzalit z facjatą, zwieńczoną trójkątnym tympanonem. Elewacja południowa z pięciobocznym gankiem, balkonem oraz facjatą zwieńczoną trójkątnym tympanonem. Z historycznego wyposażenia dworu zachowała się przede wszystkim stolarka drzwi w wejściu głównym, o konstrukcji ramowo-płycinowej, z oryginalnymi okuciami i kołatkami, drewniane drzwi w elewacji bocznej- wschodniej, dekoracyjnie zdobione drzwi drewniane w sieni i w innych pomieszczeniach, drewniane schody w klatce schodowej, oryginalna posadzka w holu i w ganku, a także piece kaflowe.

PARK

Maczków-ok.Słubic, lubuskiePołożony w sąsiedztwie dworu park krajobrazowy założony w XVIII-XIX wieku. Przez park przepływa rzeka Ilanka.

WILLA PUSCH- nieistniejąca

Maczków - na pld. od Rzepina Dwor Maczków- ok.Rzepina Maczków- ok.Rzepina001

 

 

 

 

maczkow-1907-lubuskie

Maliniec /Hockenberg/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość położona w gminie Radowo Małe powiatu łobeskiego. Założona w 1813 roku przez hrabiego Arcade von Sobol. W latach 1857-1905 majątek w rękach rodziny Siebenburger. Później w posiadaniu rodu von Waechter– wymieniany Oskar von Waechter. Prawdopodobnie ostatnimi właścicielami dóbr malinieckich była rodzina Skowronneck.

We wsi założenie dworsko-parkowo-folwarczne. Na niewielkim wzniesieniu dwór, prawodpodobnie zbudowany pod koniec XIX wieku. Na tyłąch dworu park o powierzchni 5,7 ha, z ciekawym drzewostanem/jodła kanadyjska, magnolia/, dwa stawy, w pobliżu których znajduje się mały cmentarz rodowy.

 

 

Screen Shot 001

MALUTKÓW /Malkendorf/

Nieistniejąca miejscowość położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Wielokrotnie wymieniana pod nazwą: Malutkendorf, Malutkendorp(1350), Malutkinsdorff, Malutikendorff. W 1299 roku wchodziła w skład majątku w Łagowie należącym do rodu von Klepzig. Od 1350 roku należała do joannitów łagowskich. Część gruntów w 1461 roku była lennem Andressa Tirbach(von Thirbach). Wg spisu majątków z 1718/19 roku wieś była własnością joannitów z Łagowa. W 1914 roku dwa majątki: I-szy obejmował 146ha i należał do Paula Bellach, II-gi obejmował 125ha i należał do Gustava Beuthan. W 1929 roku dwa majątki: I-szy należał do  Gustava Neumann i obejmował 144ha, II-gi należał do Gustava Beuthan i obejmował178,3ha. Większe gospodarstwo należało do Paula Reimer-70ha.

Małaszowice /Malschwitz, Wiesenberge/

HISTORIA WSI

Wieś leżąca w gminie Bytom Odrzański w powiecie nowosolskim o starej średniowiecznej metryce. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1360 roku. Wielokrotnie zmieniała właścicieli. W XV wieku należała do rodziny von Glaubitz. Prawdopodobnie od Bernarda von Glaubitz w roku 1438 dobra zakupił Hans von Kottwitz, który odsprzedał dobra Petrusowi Saran. W 1499 roku majątek jest w posiadaniu Hansa Unczet. Od 1537 roku majątek zakupuje Mauritius von Tschammer. Małaszowice są w rękach rodziny von Tschammer do śmierci Karla Sigismunda w roku 1708. Pod koniec XVIII wieku majątek należał do rodziny von Harthausen. W XIX wieku wielokrotne zmiany właścicieli: Wilhelm Lukanus, Hans Gottlieb Schnidke, rodzina von Faber. Pod koniec XIX wieku/1897/ majątek zakupiła rodzina Standke i posiadała go do 1945 roku.

DWÓR

Prawdopodobnie dwór został zbudowany w XVIII wieku. Po 1945 roku zdewastowany i rozebrany.

Małoszowice gm. Nowe Misteczko, pow. Nowa Sól, lubuskie

Małaszowice 1896, lubuskie Małaszowice 1938, lubuskie

 

 

 

Małkocin /Mulkenthin/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Stargard powiatu stargardzkiego. Wieś o korzeniach sięgających średniowiecza, po raz pierwszy wymieniona w 1490 roku. Należała wtedy do rodziny von Weyher. W 1775 roku Christian von Weyher scala rozdrobniony na początku XVIII wieku majątek. Po jego śmierci dobra przypadają jego siostrom. W 1790 roku dobra zakupuje major Mateusz Ferdynand von C(K)armer. W 1820 roku na terenie majątku B, położonym na południowo-zachodnim krańcu wsi stał dwór, w którym zamieszkał właściciel wsi von C(K)ramer. Prawdopodobnie w tym czasie nastąpił podział wsi na majątek A i B. W połowie XIX wieku dobra są w posiadaniu rodziny Franck. Od 1867 do 1945 roku majątek w rękach rodziny von Loeper– wymieniony Kurt von Loeper. Po wybudowaniu pałacu na terenie majątku A, dobra B zmieniły właściciela. W 1905 roku majątek B był w posiadaniu rodziny Havemann. Do 1945 roku są w rękach rodziny Schwahn.

weiher

carmer

loeper

 

 

 

Małkocin pałac

ZESPÓŁ PAŁACOWY

Prawdopodobnie początki budowy pałacu sięgają końca XVIII wieku. Ostateczną formę otrzymał w połowie XIX wieku. Zbudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, kryty dachem naczółkowym. Rozbudowany pod koniec XIX wieku o skrzydło boczne-oficynę. W czasie wojny pełnił rolę magazynu broni. Po 1945 roku w posiadaniu Skarbu Państwa -użytkowany przez PGR z przeznaczeniem na biura i mieszkania pracownicze. W 1977-87 przeprowadzony remont pałacu. Obecnie w rękach Uniwersytetu Szczecińskiego- w latach 2005-2007 zaadoptowany na potrzeby Centrum Edukacji Środowiskowej USz. W sąsiedztwie park krajobrazowy.

Małkocin pałacyk mysliwski

PAŁACYK MYŚLIWSKI- HUBERTUS

Prawdopodobnie zbudowany na początku XX wieku. W 1920 roku należał o rodziny von Lettow, później zamieszkiwany przez Panią von Enckevorth z rodziną. Obecnie budynek szkolny.

malkocin-b-zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE DWORSKIE- MAŁKOCIN B

Dawny majątek ziemski położony w południowo-zachodniej części wsi. Pozostałością po założeniu są resztki zabudowy gospodarczej.

malkocin-1891-zachodniopomorskie