MACHARY /Machern/

Powstały folwark w drugiej dekadzie XIX wieku dał początek osadzie Machary. Folwark założony przez właściciela Buszewa, Carla Heinricha Augusta hrabiego von Lindenau(21.02.1755-11.08.1842). Późniejsi właściciele, rodzina Bieler na terenie folwarku, na obrzeżach parku zbudowała  dwór . W 1850 roku majątek liczył 475 ha. Od 1851 roku dobra w rękach Franza Friedricha Bieler(zm.1868r.) i Christiana Wilhelma Franza Bieler, od 1858 roku w posiadaniu Theodora Friedricha Bieler(zm.1871r.). Po jego śmierci dobra w rękach wdowy, Auguste Bieler, z domu Justus, zmarłej w 1918 roku, której majątek w 1879 roku obejmował 494ha gruntów. Od 1884 roku dobrami zarządzał Hans Bieler. W 1896 roku majątek Hansa Bieler obejmował 499ha gruntów.  Od 1909 roku właścicielem majątku była rodzina Heydemann– wymieniony Arnold Heydemann. W 1914 i 1929 roku majątek o powierzchni 516ha należał do Arnolda Heydemann. Prawdopodobnie byli właścicielami majątku do 1945 roku. 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

Z dawnego założenia zachował się park krajobrazowy oraz resztki zabudowy folwarcznej. Dwór klasycystyczny, zbudowanym w pierwszej połowie XIX wieku, rozebrany w latach 90-tych XX wieku. Na miejscu dworu współczesny stylizowany na dwór budynek zbudowany na początku XXI wieku.

Machary- na pln od Strzelec Kraj.

Machary pow. Strzelce Krajeńskie, lubuskie

Machary1

Machary2

Machary3machary-1893-lubuskie

Machowica /Volwerk Elis/

Osada położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Były majątek ziemski założony w 1870 roku przez właściciela dóbr Rzystnowo, Johanna Holtz . W 1928 roku majątek należał do rodziny Bühring a dobra obejmowały 680 ha ziemi. W 1939 roku majątek należący do Otto Bühring obejmował 670 ha gruntów. Obecnie znajduje się tutaj ośrodek agroturystyczny.

MACIEJEWO /Matzdorf/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Do XV wieku lenno rodów von Petersdorff(1/3 wsi) i von Wiesen(Visen)(2/3 wsi). Po wygaśnięciu rodu von Wiesen książę Bogusław X w 1477 roku nadał Maciejewo Carstenowi Flemming. Po jego bezpotomnej śmierci w 1488 roku majątek przekazany decyzją księcia Bogusława X bratankom Carstena. Dziedzicem dóbr ostatecznie został Curt von Flemming. Po nim majątek dziedziczy Jürgen Eustachius von Flemming(*1543-+1616). Majątek przejął Hasso Adam von Flemming, który wykupił dobra należące do rodu von Petersdorff, scalając majątek w jednym ręku. Zmarł w Maciejewie w 1663 roku. Następcami po Hasso Adamie byli: Kurt Julius, Franz Julius, Franz Friedrich oraz Julius Gustav. W latach 1765-1772 majątek dzierżawiony przez kapitana Georga Juliusa von Witten. Od 1772 roku majątek przejmuje Franz Berend Johann Sigismund von Flemming z linii bodzęcińskiej(Basenthin). Około 1800 roku Franz Berend przekazał majątek swojemu synowi, Karlowi Berndowi Sigismundowi. W 1836 roku majątek w rękach kuzyna Franza Bernda, Franza Wilhelma Karla von Flemming. Po nim dobra przejmuje jego syn, Tam Hasso, a po jego śmierci w 1896 roku Paul Hasso Tam von Flemming, żonaty z Violą von Bonin z Dreżewa. Miał z nią czworo dzieci, trzy córki i jednego syna: Elisabeth(*1899), Volę(*1900), Alice(*1902) i Tama Erdmara Hasso(*1909). Paul Hasso Tam zmarł w 1934 roku. Majątek przejmuje wdowa Viola oraz syn Tam Erdmar, który miał dwoch synów: tama Wediga(*1942) i Wolfa Dietricha(*1943). W 1870 roku dobra obejmowały 1652 akrów ziemi a w 1879 421,79 ha ziemi. W 1910 roku majątek obejmował 1672,52 ha gruntów a w 1928 roku dobra obejmowały 1780 ha ziemi.

ZAMEK

W 1554 roku opisywany zamek z wałami i fosami. W XVII wieku na wzgórzu już tylko resztki murów. Do dzisiaj widoczny wał z fosą.

DWÓR I

Na wzgórzu obok ruin zamku w 1759 roku stał ryglowy, piętrowy dwór, prawdopodobnie wybudowany około 1610 roku. przez Jürgena Eustachiusa von Flemming. Opuszczony przez właściciela w 1800 roku. Prawdopodobnie użytkowany przez zarządcę majątku. Ostatecznie rozebrany 1868 roku.

DWÓR II

W 1867 roku ówczesny właściciel wsi Wilhelm Karol von Flemming buduje nowy dwór na wschód od Stepniczki, w pobliżu północnego brzegu jeziora.

PAŁAC

W latach 1899- 1900  Paul Hasso Tam von Flemming buduje pałac w stylu eklektycznym, trzykondygnacyjny, z czterokondygnacyjną wieżą w narożniku południowo-zachodnim. Po1945 roku w pałacu mieściła się szkoła rolnicza i instytut kształcenia nauczycieli. W latach 1982-88 należał do przedsiębiorstwa „Pomerania”, które utworzyło w pałacu hotel „Relaks”. Od 1988 w rękach prywatnych.

MACZKÓW /Matschdorf/

Wieś położona w gminie Cybinka powiatu słubickiego. Początki miejscowości sięgają XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona w 1400 roku. Należała wówczas do joannitów łagowskich. W latach 1412-1423 część wsi należała do rycerza Heinricha von Qynitz i jego żony. W 1431 roku decyzją margrabiego Friedricha część gruntów we wsi otrzymał w dzierżawę Schenken von Landsberg. Po śmierci Heinricha von Qynitz majątek odziedziczyła wdowa. Decyzją margrabiego Johanna majątek ten otrzymał w lenno Bartusch von Wiesenburg. W 1437 roku pojawia się jako dzierżawca dóbr joannickich mieszczanin Lauenburg z Frankfurtu n/Odrą. W 1499 roku bracia Bastian i Tewes Lunenbrug sprzedają majątek Albrechtowi von Maso oraz Peterowi Tietzen. W 1521 roku wieś mistrz zakonu Georg von Schlaberndorf powierzył opiekę nad majątkiem zakonu Heinrichowi von der Sale. W 1527 roku mistrz zakonu Beit von Thümen przekazał dzierżawę żonie Joachima Miesso-Richter. W 1528 roku Joachim Richter zamieszkiwał na terenie wsi. W 1538 roku majątek w posiadaniu Franza Tietze z Frankfurtu n/Odrą. W 1541 roku dobra zakupił Wolfgang von Kedtwigk(Kettwig). W XVIII wieku właścicielem wsi był kapitan von Münchow. W XIX wieku należy do rodziny von Pilsach. Od 1828 roku w rękach rodu von Risselmann. W 1857 roku Reinhold Karl August hrabia Finck von Finckenstein(1824-1870) żeni się z Marie hrabianką von Risselmann(1838-1870). Przez małżeństwo dobra przechodzą w  posiadanie hrabiów Finck von Finckenstein. Ostatnią posiadającą majątek była rodzina von Langenn-Steinkeller, spokrewniona z hrabiami Finck von Finckenstein przez małżeństwo Caroli Emmy Marie von Risselmann(1895-1979) z domu hrabianki Finck von Finckenstein, z Ernstem von Langenn-Steinkeller(1887-1943), właścicielem Brzozy w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Po II wojnie światowej majątek był w posiadaniu PGR. W latach 70-tych należał do kombinatu w Cybince. Począwszy od lat 80-tych do 1993 roku był nieużytkowany. W latach 1993-95 prywatny właściciel przeprowadził remont dworu z przeznaczeniem na hotel, którą to funkcję pełnił przez następne lata. Obecnie prowadzone jest postępowanie komornicze.

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Maczków dwor Maczków- dwor

Dwór zbudowany w czwartej ćwierci XVIII wieku przez kapitana von Munchow, klasycystyczny z reminiscencjami późnobarokowymi w dekoracji. Murowany z cegły, piętrowy, podpiwniczony, założony na planie prostokąta. Na osi elewacji północnej lekko zaznaczony ryzalit z facjatą, zwieńczoną trójkątnym tympanonem. Elewacja południowa z pięciobocznym gankiem, balkonem oraz facjatą zwieńczoną trójkątnym tympanonem. Z historycznego wyposażenia dworu zachowała się przede wszystkim stolarka drzwi w wejściu głównym, o konstrukcji ramowo-płycinowej, z oryginalnymi okuciami i kołatkami, drewniane drzwi w elewacji bocznej- wschodniej, dekoracyjnie zdobione drzwi drewniane w sieni i w innych pomieszczeniach, drewniane schody w klatce schodowej, oryginalna posadzka w holu i w ganku, a także piece kaflowe.

PARK

Maczków-ok.Słubic, lubuskiePołożony w sąsiedztwie dworu park krajobrazowy założony w XVIII-XIX wieku. Przez park przepływa rzeka Ilanka.

WILLA PUSCH- nieistniejąca

Maczków - na pld. od Rzepina Dwor Maczków- ok.Rzepina Maczków- ok.Rzepina001

 

 

 

 

maczkow-1907-lubuskie

MALCZEWO /Rehfelde/

Miejscowość położona w gminie Bierzwnik powiatu choszczeńskiego. W 1879 roku majątek o powierzchni 288ha należał do rodziny Mierendorf. W 1896 roku majątek o powierzchni 288ha należał do rodziny Mierendorff. W 1914 roku majątek o powierzchni 288ha należał do H.Boockmann. W 1929 roku własność  Paula Krüger(288ha).

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Pozostałością po majątku jest dwór parterowy z piętrowym skrzydłem.

Mowa jest również o drugim majątku należącym do Helmutha Pauly(324ha)

Maliniec /Hockenberg/

Miejscowość położona w gminie Radowo Małe powiatu łobeskiego. Założona w 1813 roku przez hrabiego Arcade von Sobol. W latach 1857-1905 majątek w rękach rodziny Siebenburger. Później w posiadaniu rodu von Waechter– wymieniany Oskar von Waechter. Prawdopodobnie ostatnimi właścicielami dóbr była rodzina Skowronneck.

DWÓR

We wsi założenie dworsko-parkowo-folwarczne. Na niewielkim wzniesieniu dwór, prawdopodobnie zbudowany pod koniec XIX wieku. Na tyłach dworu park o powierzchni 5,7 ha, z ciekawym drzewostanem/jodła kanadyjska, magnolia/, dwa stawy, w pobliżu których znajduje się mały cmentarz rodowy.

MALUTKÓW /Malkendorf/

Nieistniejąca miejscowość położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Wielokrotnie wymieniana pod nazwą: Malutkendorf, Malutkendorp(1350), Malutkinsdorff, Malutikendorff. W 1299 roku wchodziła w skład majątku w Łagowie należącym do rodu von Klepzig. Od 1350 roku należała do joannitów łagowskich. Część gruntów w 1461 roku była lennem Andressa Tirbach(von Thirbach). Wg spisu majątków z 1718/19 roku wieś była własnością joannitów z Łagowa. W 1914 roku dwa majątki: I-szy obejmował 146ha i należał do Paula Bellach, II-gi obejmował 125ha i należał do Gustava Beuthan. W 1929 roku dwa majątki: I-szy należał do  Gustava Neumann i obejmował 144ha, II-gi należał do Gustava Beuthan i obejmował178,3ha. Większe gospodarstwo należało do Paula Reimer-70ha.

Małaszowice /Malschwitz, Wiesenberge/

HISTORIA WSI

Wieś leżąca w gminie Bytom Odrzański w powiecie nowosolskim o starej średniowiecznej metryce. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1360 roku. Wielokrotnie zmieniała właścicieli. W XV wieku należała do rodziny von Glaubitz. Prawdopodobnie od Bernarda von Glaubitz w roku 1438 dobra zakupił Hans von Kottwitz, który odsprzedał dobra Petrusowi Saran. W 1499 roku majątek jest w posiadaniu Hansa Unczet. Od 1537 roku majątek zakupuje Mauritius von Tschammer. Małaszowice są w rękach rodziny von Tschammer do śmierci Karla Sigismunda w roku 1708. Pod koniec XVIII wieku majątek należał do rodziny von Harthausen. W XIX wieku wielokrotne zmiany właścicieli: Wilhelm Lukanus, Hans Gottlieb Schnidke, rodzina von Faber. Pod koniec XIX wieku/1897/ majątek zakupiła rodzina Standke i posiadała go do 1945 roku.

DWÓR

Prawdopodobnie dwór został zbudowany w XVIII wieku. Po 1945 roku zdewastowany i rozebrany.

Małoszowice gm. Nowe Misteczko, pow. Nowa Sól, lubuskie

Małaszowice 1896, lubuskie Małaszowice 1938, lubuskie