MACIEJEWO /Matzdorf/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Do XV wieku lenno rodów von Petersdorff(1/3 wsi) i von Wiesen(Visen)(2/3 wsi). Po wygaśnięciu rodu von Wiesen książę Bogusław X w 1477 roku nadał Maciejewo Carstenowi Flemming. Po jego bezpotomnej śmierci w 1488 roku majątek przekazany decyzją księcia Bogusława X bratankom Carstena. Dziedzicem dóbr ostatecznie został Curt von Flemming. Po nim majątek dziedziczy Jürgen Eustachius von Flemming(*1543-+1616). Majątek przejął Hasso Adam von Flemming, który wykupił dobra należące do rodu von Petersdorff, scalając majątek w jednym ręku. Zmarł w Maciejewie w 1663 roku. Następcami po Hasso Adamie byli: Kurt Julius, Franz Julius, Franz Friedrich oraz Julius Gustav. W latach 1765-1772 majątek dzierżawiony przez kapitana Georga Juliusa von Witten. Od 1772 roku majątek przejmuje Franz Berend Johann Sigismund von Flemming z linii bodzęcińskiej(Basenthin). Około 1800 roku Franz Berend przekazał majątek swojemu synowi, Karlowi Berndowi Sigismundowi. W 1836 roku majątek w rękach kuzyna Franza Bernda, Franza Wilhelma Karla von Flemming. Po nim dobra przejmuje jego syn, Tam Hasso, a po jego śmierci w 1896 roku Paul Hasso Tam von Flemming, żonaty z Violą von Bonin z Dreżewa. Miał z nią czworo dzieci, trzy córki i jednego syna: Elisabeth(*1899), Volę(*1900), Alice(*1902) i Tama Erdmara Hasso(*1909). Paul Hasso Tam zmarł w 1934 roku. Majątek przejmuje wdowa Viola oraz syn Tam Erdmar, który miał dwoch synów: tama Wediga(*1942) i Wolfa Dietricha(*1943). W 1870 roku dobra obejmowały 1652 akrów ziemi a w 1879 421,79 ha ziemi. W 1910 roku majątek obejmował 1672,52 ha gruntów a w 1928 roku dobra obejmowały 1780 ha ziemi.

ZAMEK

W 1554 roku opisywany zamek z wałami i fosami. W XVII wieku na wzgórzu już tylko resztki murów. Do dzisiaj widoczny wał z fosą.

DWÓR I

Na wzgórzu obok ruin zamku w 1759 roku stał ryglowy, piętrowy dwór, prawdopodobnie wybudowany około 1610 roku. przez Jürgena Eustachiusa von Flemming. Opuszczony przez właściciela w 1800 roku. Prawdopodobnie użytkowany przez zarządcę majątku. Ostatecznie rozebrany 1868 roku.

DWÓR II

W 1867 roku ówczesny właściciel wsi Wilhelm Karol von Flemming buduje nowy dwór na wschód od Stepniczki, w pobliżu północnego brzegu jeziora.

PAŁAC

W latach 1899- 1900  Paul Hasso Tam von Flemming buduje pałac w stylu eklektycznym, trzykondygnacyjny, z czterokondygnacyjną wieżą w narożniku południowo-zachodnim. Po1945 roku w pałacu mieściła się szkoła rolnicza i instytut kształcenia nauczycieli. W latach 1982-88 należał do przedsiębiorstwa „Pomerania”, które utworzyło w pałacu hotel „Relaks”. Od 1988 w rękach prywatnych.