MACIEJEWO /Matzdorf/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Do XV wieku lenno rodów von Petersdorff i von Wiesen. Po wygaśnięciu rodu von Wiesen dobra po nich nadane zostały rodzinie von Flemming(1477). Od 1672 do 1945 roku cała wieś należała do rodziny von Flemming. W 1772 roku wieś należała do braci Franza i Juliusa von Flemming. Na krótko dobra przejmuje rodzina von Witten. W 1870 roku dobra obejmowały 1652 akrów ziemi a w 1879 421,79 ha ziemi. W 1910 roku majątek obejmował 1672,52 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Tam von Flemming dobra obejmowały 1780 ha ziemi.

ZAMEK

W 1554 roku opisywany zamek z wałami i fosami. W XVII wieku na wzgórzu już tylko resztki murów.

DWÓR I

Na wzgórzu obok ruin zamku w 1759 roku stał ryglowy, piętrowy dwór. Opuszczony przez właściciela w 1800 roku. Prawdopodobnie użytkowany przez zarządcę majątku. Ostatecznie rozebrany 1868 roku.

DWÓR II

W 1867 roku ówczesny właściciel wsi Wilhelm Karol von Flemming buduje nowy dwór na wschód od Stepniczki, w pobliżu północnego brzegu jeziora.

PAŁAC

W 1899 roku zostaje zbudowany pałac w stylu eklektycznym, trzykondygnacyjny, z czterokondygnacyjną wieżą w narożniku południowo-zachodnim. Wraz z pałacem powstaje nowy park krajobrazowy. Po 1945 roku w pałacu mieściła się szkoła rolnicza i instytut kształcenia nauczycieli. W latach 1982-88 należał do przedsiębiorstwa „Pomerania”, które utworzyło w pałacu hotel „Relaks”. Od 1988 w rękach prywatnych.