JAROSŁAWKI /Neuendorf/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W XV wieku lenno rodu von Petersdorff. W 1478 roku wieś zakupują hrabiowie von Eberstein z Nowogardu. W 1577 roku wymieniony Ludwig hrabia von Eberstein. Po 1663 roku przechodzi na własność państwa. Część wsi należy do rodu von Flemming. W 1786 roku dobra w dzierżawę przejmuje rodzina von Blanckenburg. W 1801 roku właścicielem majątku jest A.F. von Kӧsteritz. W 1870 roku właścicielem majątku była rodzina Rickmann a dobra obejmowały 437 akrów ziemi. W 1879 roku majątek w rękach Friedricha Maass i obejmował 266,08 ha gruntów. W 1910 roku majątek będący własnością rodziny Gamp obejmował 362,66 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr był Oscar Gamp a dobra obejmowały 338 ha gruntów. W północnej części wsi przy drodze położony był majątek ziemski. Po założeniu pozostały resztki zdziczałego parku dworskiego.