Jatki /Brendemühl/

Wieś położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. W 1369 roku wymieniony rycerz Johann Schultheiss z Jatek. Nazwa wsi pojawia się w 1523 roku(Brandenmole) oraz 1628 roku(Brandemuhl). Wieś książęca. W 1448 roku lenno posiada Klaus Brüsewitz. Rodzina von Brüsewitz posiadała majątek we wsi do lat 20-tych XIX wieku. W 1477 roku pojawia się rodzina von Witten z Trzebieszewa, posiadająca majątek we wsi do 1780 roku. W XVIII wieku podział wsi na trzy majątki: A, B i C. Od 1892 roku dwa majątki: A i B.

MAJĄTEK A

W 1713 roku majątek należał do Joachima von Witten i jego syna Joachima Ernsta von Witten, po śmierci którego w 1733 roku majątek przejmują jego synowie, Joachim Berndt i Ernst Ludwig. Po śmierci Ernsta Ludwiga von Witten w 1765 roku majątek odziedziczył jego syn, Georg Wilhelm von Witten. W 1777 roku sprzedał majątek Johannowi Frombold oraz baronowi von Mirbach. W 1787 roku majątek zakupił major Christian Wilhelm Ludwig hrabia von Wartensleben ze Świerzna. W 1790 roku majątek A zakupiony przez Carla Friedricha Marks. Po jego śmierci w 1803 roku dobra w posiadaniu wdowy, Anny Sophii, z domu Zymdal. W 1827 roku po śmierci matki dobra przejmują ich synowie, Johann Friedrich i Carl Friedrich Marks. Kolejnym właścicielem majątku jest syn Johanna, Johann Gottlob Marks, który przejął majątek w 1855 roku. W 1860 roku majątek w posiadaniu Johanna Augusta Ferdinanda Marks(Marx). W 1892 roku właścicielem zostaje rodzina Krohn, która posiada majątek do 1945 roku. W 1910 i 1928 roku właścicielem majątku A był Ferdinand Krohn a dobra liczyły 89 ha gruntów(1910) i 91 ha (1928).

MAJĄTEK B

Dobra od 1448 roku do początków XIX wieku należały do rodu von Brüsewitz. W 1726 roku umiera Eggard von Brüsewitz.  Majątek przejmują jego synowie: Friedrich Ludwig, Carl Gustaw i Moritz Eggard. W 1785 roku majątek posiada Moritz Eggard, później dobra dziedziczy jego brat, Carl Gustav von Brüsewitz. Po śmierci tego ostatniego w 1789 roku majątek posiada wdowa i 2-ch synów. Majątek przejął najstarszy z synów, porucznik Gustav Friedrich Carl Wilhelm von Brüsewitz. Od 1827 roku majątek posiada niejaki Schlieben ze Świdwina. Później dość częste zmiany właścicieli: w 1842 roku majątek należy do Friedricha Schrӧder, w 1845 roku do niejakiego Meyer, w 1847 roku do Ottona Ludwiga von Schmeling, w 1851 roku Leona Alberta Geiseler, w 1852 roku do Ernsta Plath, w 1853 roku do Friedricha Reste, w 1860 roku do Friedricha Wilhelma Adolfa Asch, w 1865 roku do Gustava Kiekebusch. Posiadał majątek do 1868 roku. W 1892 roku dobra są własnością rodziny von Marees.  Na przełomie XIX i XX wieku właścicielem majątku jest rodzina Edelmann. Majątek B w 1910 roku posiadała rodzina Rackow a dobra obejmowały 254 ha gruntów. W 1928 roku majątek o powierzchni 363 ha w rękach Emila Holzrichter. Do 1945 roku dobra są w rękach rodziny Holzrichter.

MAJĄTEK C

Dobra do 1804 roku w rękach rodu von Brüsewitz– wymienia się Moritza Eckarda von Brüsewitz(XVIIIw) i Carla Gustava von Brüsewitz(XIXw). Od 1827 roku majątek C w rękach rodziny Marks(Marx). W 1853 roku po śmierci Carla Friedricha Marksa majątek zakupił August Wilhelm Lawerentz. W 1892 roku  właścicielem zostaje rodzina Krohn i łączy majątki A i C i posiada je do 1945 roku.

Po 1945 roku majątki zajęte przez wojsko polskie. Pod koniec lat 50-tych XX wieku utworzono PGR, podległe od początku lat 70-tych do KPGR Stuchowo.

Jatki11sierpień 2011 (11)Jatki11sierpień 2011 (12)Jatki11sierpień 2011 (8)Jatki11sierpień 2011 (9)Jatki11sierpień 2011 (10)

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE

W południowej części wsi znajduje się zespół dworsko-parkowy. Dwór zbudowany na przełomie XIX/XX wieku w stylu neoklasycystycznym. Zbudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym. W sąsiedztwie znajduje się park krajobrazowy o powierzchni 1,8 ha założony w XIX wieku.

Jatki, zachodniopomorskie