Ciesław /Tetzlaffshagen/

Wieś położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Wzmiankowana w 1369 roku(Tesslaveshaghen). Od czasów średnich do połowy XIX wieku  część wsi należała do rodu von Grape. W 1474 roku lenno Petera Grape z Mechowa. W 1481 i 1483 roku Peter Grape posiadał już siedzibę szlachecką na terenie wsi gdyż pisał się „Pan na zamku”. Na przełomie XVII i XVIII wieku podział wsi na dwa działy majątkowe. W 1717 roku dwa majątki należące do rodów: von Grape i von Edling(jak podaje Bronisch). Majątek A był starym lennem rodu von Grape.  Adam Wolf von Grape przekazał majątek synom: Gustavowi Heinrichowi i kapitanowi Adamowi Friedrichowi Heinrichowi von Grape. W 1717 roku majątek przejął Gustav Heinrich, a po jego śmierci w 1738 roku nieletni syn, Adam Gotthold, w imieniu którego majątkiem zarządzał porucznik Heinrich Adolph von Dittmansdorf. Po 1743 roku majątek a posiada wdowa po Gustavie Heinrichu, Anna Elisabeth, z domu von Weyher, która ponownie wyszła za mąż za porucznika Joachima Heinricha von Mellin. Po jej śmierci majątek a dziedziczy syn Gustava i Anny, Adam Gotthold von Grape. Był właścicielem majątku w 1804 roku. W 1828 roku majątek należy do Carla Friedricha Medewaldt, w 1842 roku do Heinricha Fahlend, w 1857 roku do Otto Plathe a od 1861 roku, jego syna, Hermanna Plathe.  Majątek B w 1717 roku był w posiadaniu rodziny von Edling. Majątek b w drugiej połowie XVIII wieku należał do wdowy Frederici Eleonory Krause, z domu von Güntersberg. W 1762 roku majątek b należy do braci Fredericha Wilhelma Sigismunda i Dubislava Johanna Albrechta von Grape. Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku majątki zostały scalone przez Adama Gottholda von Grape. W 1870 roku ich dobra obejmowały 1577 mórg ziemi. W 1879 roku kiedy majątek był własnością rodziny von Plӧtz dobra obejmowały 401,87 ha gruntów. Główną siedzibą rodu było Stuchowo. Administratorem majątku w Ciesławie była rodzina Grimm- Eduard, Hermann. W 1910 rku, kiedy właścicielem majątku był Leo von Plӧtz dobra obejmowały 413 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr był Henning von Plӧtz a dobra obejmowały 461 ha gruntów. W latach 30-tych XX wieku parcelacja majątku. Po 1945 roku na terenie folwarku działała spółdzielnia „Wolność”, później „Ciesław”.

DWÓR

W zachodniej części wsi znajduje się założenie dworsko-folwarczne. Dwór zbudowany na planie prostokąta w drugiej połowie XIX wieku, parterowy, neoklasycystyczny, kryty dachem dwuspadowym z dwukondygnacyjnym ryzalitem, podpiwniczony. Obok pozostałości po zabudowie folwarcznej.