Chomino /Kummin/

Wieś położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w XIV wieku. Początkowo była lennem rodu von Flemming, później von Brüsewitz. Podzielona na cztery działy własnościowe: A,B,C i D. Podział ten utrzymał się do lat 20-tych XX wieku. Majątki A, B i C należały do rodu von Brüsewitz(1756-1804)- wymieniony Ernst Friedrich von Brüsewitz i Carl Friedrich von Brüsewitz(XVIIIw) oraz Caspar Magnus Heinrich von Brüsewitz(XIXw). Później dobra są własnością rodu von Randow– wzmiankowany Hermann von Randow(+1886). Na początku XX wieku majątek jest w rękach rodziny Bütow(1905). W 1910 roku własność rodziny Vassholz a dobra liczyły 513 ha gruntów. W latach 20-30-tych XX wieku doszło do rozparcelowania gruntów rolnych. Majątek  D w XIX wieku własność rodziny Hirsch(1859-1862), później rodziny von Schrader– wzmiankowany Fritz von Schrader. Posiadali je jeszcze w pierwszej dekadzie XX wieku. W 1910 roku własność rodziny Ebert a dobra liczyły 100 ha gruntów. Późniwj rozparcelowane.

 

 

 

ZESPÓŁ DWORSKI

We wsi parterowy dwór z użytkowym poddaszem zbudowany na planie prostokąta, w części środkowej zaznaczonym ryzalitem, kryty dachem czterospadowym, częściowo podpiwniczonym. Obok resztki parku dworskiego.