Helenenau

Nieistniejący folwark leżący około 1,5km na zachód od Wicimic, które leżą w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Prawdopodobnie założony w XIX lub na początku XX wieku. W 1929 roku majątek w rękach Ernsta Breger. W tym czasie liczył 161 ha ziemi.

Helenenau k.Wicimic, zachodniopomorskie

Helenenau 1, zachodniopomorskie

HENRYKÓW /Sprottischdorf/

Wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1260-villa Sprotavia. W XVI wieku wieś należała do rodu von Nostitz. Pod koniec XVI wieku wzmiankowany Abraham von Nostitz a w 1608 roku Anna von Nostitz. W 1666 roku w rękach Melchiora von Schoberg. W 1701 roku dobra przejmuje Johann Tobias baron von Knobelsdorff. W 1718 roku majątek należy do Balthasara Alexandra barona von Knobelsdorff, w 1782 roku własność Kaspra Adolpha barona von Knobelsdorff. W 1791 roku za czasów barona von Knobelsdorff mowa jest o siedzibie dworskiej i folwarku. Od 1821 roku w rękach rodziny Neumann(wymieniony G.R.Neumann), która posiada dobra do 1945 roku. W 1861 roku dobra należały do Roberta Neumann. Rodzina nobilitowana w 1861 roku. W XX wieku majątek w rękach Adalberta von Neumann z Borowa Wielkiego Górnego.

2013r.

DSC_0075 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0074 DSC_0073

2022r.

DWÓR

Oficyna z 1801r. oraz zabudowania gospodarcze z lat 1842-45

ZESPÓŁ DWORSKI

Zespół z XVIII wieku składa się z dworu, dwóch oficyn, parku oraz folwarku. Dwór zbudowany przez Kaspara Adolfa von Knobelsdorff około 1782 roku, przebudowany przez Friedricha von Neumann. Dwór murowany z kamienia i cegły, piętrowy, założony na rzucie prostokąta, z zachowanym pierwotnym rozplanowaniem wnętrz. Elewacje podzielone pilastrami, w północnej i południowej barokowe portale, poprzedzone kamiennymi schodami z balustradami. Fasada zwieńczona w części środkowej trójkątnym tympanonem. Dach mansardowy z naczółkami. W salach parteru leżących po wschodniej stronie zachowały się sztukaterie i kominek. Park pochodzi z XVIII wieku. Po 1945 roku własnością PGR, od początku lat 90-tych w rękach AWRSP. Własność prywatna. Od lutego 2013 w pałacu mieściło się centrum hotelowo-restauracyjne. Przez kilka lat dwór był zamknięty. Od 2020 roku jest nowy właściciel, który przywrócił dwór do życia. Obecnie we dworze funkcjonuje centrum hotelowo-restauracyjne z miłą obsługą i wyśmienitą kuchnią z elementami tradycyjnej kuchni polskiej. W każdą sobotę są organizowane spotkania wytwórców produktów spożywczych pochodzących z gospodarstw ekologicznych w regionie. Świetny punkt wypadowy na wycieczki po okolicy bogatej w obiekty rezydencjonalne.

Screen Shot 095

HETMANICE /Kaltvorwerk/

Wieś położona w gminie Wschowa powiatu wschowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1407 roku- Hertmanicze. Później jeszcze w latach: 1474(Henthmanicze), 1498(Herthmanycze), 1520(Hertvanycze), 1563(Hethmanicze), 1565(Hetnanicze). W 1407 roku jako właściciel wsi wymieniony Janusz Kromnow Heszerhorn. W 1473 roku dobra są własnością Henryka z Osowej Sieni, który otrzymał je w zamian za część Dębowej Łęki od Wojciecha Górskiego z Góry koło Bnina. W 1498 roku wieś jest w posiadaniu Małgorzaty, wdowy po Hinczy Lgińskim. W 1512 roku należy do Małgorzaty, wdowy po Andrzeju synu Borka Osieckiego z Osiecznej, żony Hinczy Lgińskiego, prawdopodobnie syna Hinczy. Od niej w 1520 roku wiś zakupił Piotr Opaliński z Włoszakowic, który przekazał wieś swoim braciom: Łukaszowi, Sebastianowi, Janowi i Maciejowi Opalińskim. W 1566 roku dobra należą do Andrzeja Opalińskiego. W 1841 roku majątek jest w rękach rodu Kęszyckich z Lginia. Po 1841 roku dobra są w posiadaniu rodziny Henning. W 1854 roku Werner Ulrich von Alvensleben-Rogӓtz(08.10.1798-27.09.1876) ożenił się z Antonie Henriette Henning(03.02.1830-22.09.1860). Mieli dwóch synów: Kurta Wernera Heinricha ur. 26.08.1851 oraz Hansa Wernera Antonio ur. 16.10.1855 roku. Zmarli w dzieciństwie. Po śmierci żony Werner opuszcza wieś i wyjeżdża do Wrocławia, gdzie umiera.

Na południowym krańcu wsi  w kierunku Wschowy przy drodze położony był folwark. Pozostałością po założeniu są: dom mieszkalny-dwór?, zabudowania gospodarcze, podwórze folwarczne.

hetmanice-1933-lubuskie