ANTONIEWKO /Auenwalde/

Osada położona w gminie Bierzwnik powiatu choszczeńskiego. W 1879 roku majątek o powierzchni 471ha należał do rodziny Rohlwes. W 1896 roku majątek o powierzchni 200ha należał do Otto Petzel. W 1914 roku własność państwa. Majątek obejmował 467ha gruntów i administrowany był przez  niejakiego Wienkoop.

 

AUGUSTENHOF-PYRZYCE

Były folwark, obecnie część miasta Pyrzyce, ul. Podmiejska, na południowy-zachód, w kierunku wsi Rokity. Folwark należący do miasta dzierżawiony w 1910 roku przez Juliusa Graeser obejmował 99,54 ha gruntów. W 1928 roku należał do rodziny Graeser i liczył 172 ha gruntów. Po 1930 roku własność rodu von Bonin-wzmiankowany Henning von Bonin. Posiadali majątek do 1945 roku.

Babin /Babin/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Trzcińsko-Zdrój powiatu gryfińskiego. Początki sięgają średniowiecza. Przez wieki częste zmiany nazwy wsi- Wawin1337, Babbin 1338, Babyn 1392-93, Babin 1472, Sabbin 1499, Babin 1833, Baebin d0 1945. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1337. W 1338 roku część ziemi była w rękach Helmbricha Butz, część należała do rodu von Wedel. W 1517 roku jako właścicieli ziemskich we wsi wymienia się rodzinę von der Marwitz. W XIX wieku w Babinie dwa folwarki- jeden należący do majątku Smolnica, którego właścicielem była rodzina von Sydow, drugi do majątku Warnice należącego do rodu von der Osten. Na początku XX wieku majątek o powierzchni 218 ha był w rękach Paula Luttmanna. W 1903 roku jako właściciela majątku wymienia się rodzinę Kock, w 1929 roku rodzinę Mahlkuch.

Wedel (5)

Marwitz (4)

von Sydow

Osten von der

Babin na zach. od Mysliborza- dwor

DWÓR

We wsi resztki założenia dworsko-folwarcznego położone przy drodze Warnice-Piaseczno. Całość składa się z podwórza i budynków gospodarczych. W części północnej stał dwór z niewielkim ogrodem przylegającym do niego. Po przeciwnej stronie stały czworaki dla pracowników.

Babinek /Heinrichsdorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Banie powiatu gryfińskiego. Założona prawdopodobnie przez Templariuszy w XIII wieku. Pod koniec XIV wieku wieś należąca do rodziny von Rehberg przechodzi w ręce Petera von Steinwehr(1391). Jako kolejnych właścicieli wymienia się rodzinę von Bandemer. Po wojnie trzydziestoletniej właścicielem wsi zostaje szwed Sparrfeld. Od Sparrfelda majątek zakupuje Cölestin Hoffmann baron von Greiffenpfeil  von Greiffenpfeil. Z tego rodu wymieniony Gustaw Eberhard baron von Greiffenpfeil. W 1804 roku w posiadaniu rodziny von Zitzewitz, ale już w 1809 roku dobra nabył komornik Carl Ferdinand Schultze. W 1835 roku prawdopodobnie z powodów kłopotów finansowych Carl Ferdinand Schultze sprzedaje dobra kupcowi ze Szczecina o nazwisku Michealis, który w tym samym roku w Berlinie sprzedaje majątek niejakiemu Lenke, który majątek zakupił dla syna Wilhelma. Majątek w rękach rodziny Lenke do początku XX wieku. Prawdopodobnie w wyniku małżeństwa córki Wilhelma Lenke z przedstawicielem rodu von Sethe, dobra są w ich posiadaniu do 1945 roku. Do nich należała również Słotnica, obecnie niezamieszkała dzielnica Stargardu.

Rechberg

Steinwehr 2

Steinwehr 1

Bandemer (2)

Zitzwitz

Babinek pow. Gryfino Babinek-pałacBabinek- dwór

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY

Pozostałością zespołu są ruiny pałacu, park krajobrazowy oraz resztki zabudowań folwarcznych.

Plan wsi z 1898 roku.

Baczysław /Batzlaff/

Miejscowość położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Pierwsza wzmianka pojawia się w 1425 roku(Barslaf), kiedy była lennem rodu von Muckerwitz. Stare lenno rodu von Witten-XVw. W 1502 roku wieś stanowi lenno rodu von Flemming. Była ich własnością do XIX wieku. Wg spisu wasali w 1628 roku właścicielem majątku był Caspar Flemming, Hasso Adam, Ewaldt Jochim. W XVIII wieku wieś podzielona na trzy działy majątkowe początkowo należące do rodu von Flemming. W XVIII wieku wymieniany Bogislav Ernst von Flemming i jego syn Caspar Sigismund. Wg spisu wasalnego z 1756 roku właścicielem majątku był Carl Friedrich von Flemming. Po śmierci Caspara Sigismunda w 1759 roku majątek przejmują jego bracia, Julius Gustav i kapitan Franz Friederich von Flemming. Po ich śmierci w 1760 roku majątek otrzymali ich bratankowie: Franz Bernd Johann Sigismund i Julius Friedeirch Wilhelm von Flemming z Buka. Franz Bernd Johann Wilhelm von Flemming w 1772 roku sprzedał majątek A Josule Wilhelmowi von Grell– wzmiankowany w 1804 roku w spisie majątków. Majątek B i C należały do Juliusa Friedricha Wilhelma von Flemming z Buka. W 1828 roku prawdopodobnie już po scaleniu wszystkich majątków należały one do wdowy po kapitanie von Wietersheim wymienionej w spisie właścicieli z 1857 roku oraz w 1862 roku. W 1851 roku dobra przejmuje brat wdowy, major von Brockhusen z Kamienia Pomorskiego. Majątkiem zarządzał do 1858 roku, do uzyskania pełnoletniości syna zmarłej siostry. Tym samym majątek na krótko ponownie w rękach rodu von Wietersheim. W 1862 roku dobra wraz z dworem są w posiadaniu Ludwiga Buchholtz`a. Prawdopodobnie cały majątek został przejęty przez rodzinę Buchholtz w 1905 roku i w ich rękach do 1945 roku. W 1910 roku majątek liczył 234 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Gustav Buchholtz dobra wielkości 332 ha gruntów. Ostatnim właścicielem majątku był Heinz Buchholtz, którego majątek w 1939 roku obejmował 339 ha gruntów.

 

DSC_0349 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0357 DSC_0360 DSC_0363

DWÓR

Dwór pseudoneoklasycystyczny z początku XX wieku, przebudowany w 1926 roku. Zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym, podpiwniczony. Po 1945 roku przejęty przez PGR, niezamieszkały do lat 60-tych. Od 1966 do 2000 pełnił funkcję szkoły podstawowej. Obecnie w rękach prywatnych, remontowany.

Baczysław 1936r.

Plan wsi z 1936r.

Bądkowo /Bandekow/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. W 1628 roku wieś należała do Philippa von der Osten. Po śmierci Dinniesa Friedericha von der Osten, wdowa w marcu 1716 roku oddała majątek w dzierżawę na 30 lat Jürgenowi Lorenzowi von Kamecke. Dnia 09.09.1727 roku Matthias Conrad von der Osten przejął dzierżawę od wdowy po Jurgenie Lorenzie von Kamecke. Kolejnym właścicielem majątku został syn Matthiasa, Friederich Wilhelm von der Osten. Posiadali dobra do początku XX wieku. W XIX wieku majątek w rękach Carla von der Osten. W 1870 roku ,majątek obejmował 3877 mórg ziemi a w 1879 roku 900,64 ha gruntów. Od 1909 roku do 1945 roku dobra w rękach rodziny von Bismarck-Osten– wymieniony Carl von Bismarck-Osten.

Zachodnia część wsi stanowiła część dworską, szlachecką, wschodnia chłopską. Do dzisiaj zachowały się resztki zabudowy folwarcznej w części południowo-zachodniej.