Baczysław /Batzlaff/

Miejscowość położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Pierwsza wzmianka pojawia się w 1425 roku(Barslaf), kiedy była lennem rodu von Muckerwitz. Stare lenno rodu von Witten-XVw. W 1502 roku wieś stanowi lenno rodu von Flemming. Była ich własnością do XIX wieku. Wg spisu wasali w 1628 roku właścicielem majątku był Caspar Flemming, Hasso Adam, Ewaldt Jochim. W XVIII wieku wieś podzielona na trzy działy majątkowe początkowo należące do rodu von Flemming. W XVIII wieku wymieniany Bogislav Ernst von Flemming i jego syn Caspar Sigismund. Wg spisu wasalnego z 1756 roku właścicielem majątku był Carl Friedrich von Flemming. Po śmierci Caspara Sigismunda w 1759 roku majątek przejmują jego bracia, Julius Gustav i kapitan Franz Friederich von Flemming. Po ich śmierci w 1760 roku majątek otrzymali ich bratankowie: Franz Bernd Johann Sigismund i Julius Friedeirch Wilhelm von Flemming z Buka. Franz Bernd Johann Wilhelm von Flemming w 1772 roku sprzedał majątek A Josule Wilhelmowi von Grell– wzmiankowany w 1804 roku w spisie majątków. Majątek B i C należały do Juliusa Friedricha Wilhelma von Flemming z Buka. W 1828 roku prawdopodobnie już po scaleniu wszystkich majątków należały one do wdowy po kapitanie von Wietersheim wymienionej w spisie właścicieli z 1857 roku oraz w 1862 roku. W 1851 roku dobra przejmuje brat wdowy, major von Brockhusen z Kamienia Pomorskiego. Majątkiem zarządzał do 1858 roku, do uzyskania pełnoletniości syna zmarłej siostry. Tym samym majątek na krótko ponownie w rękach rodu von Wietersheim. W 1862 roku dobra wraz z dworem są w posiadaniu Ludwiga Buchholtz`a. Prawdopodobnie cały majątek został przejęty przez rodzinę Buchholtz w 1905 roku i w ich rękach do 1945 roku. W 1910 roku majątek liczył 234 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Gustav Buchholtz dobra wielkości 332 ha gruntów. Ostatnim właścicielem majątku był Heinz Buchholtz, którego majątek w 1939 roku obejmował 339 ha gruntów.

 

DSC_0349 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0357 DSC_0360 DSC_0363

DWÓR

Dwór pseudoneoklasycystyczny z początku XX wieku, przebudowany w 1926 roku. Zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym, podpiwniczony. Po 1945 roku przejęty przez PGR, niezamieszkały do lat 60-tych. Od 1966 do 2000 pełnił funkcję szkoły podstawowej. Obecnie w rękach prywatnych, remontowany.

Baczysław 1936r.

Plan wsi z 1936r.