Barnówko /Berneuchen/

Miejscowość położona w gminie Dębno powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1299 jako Nova Bernowe. Nazwa wsi na przestrzeni wieków: Nova Bernowe 1299, Barnow 1300, Neue Bernowe 1317, Bernow 1350, Newenbernow 1374, Berneuchen 1374, Bernou 1406, Bernonken 1456, Bernowichen 1486, Berneuchen 1833. Nazwa Barnówko nadana została urzędowo w 1947 roku. W 1317 roku przywilejem margrabiego Waldemara otrzymuje prawa miejskie. W 1328 roku miasteczko jest w rękach rodziny von Wedel. Jako kolejnych właścicieli wymienia się rodzinę von Stegelitz. Od braci Henninga i Bertrama von Stegelitz w roku 1347 roku miasteczko zakupuje rodzina von Moerner. W 1349 roku jako współwłaścicieli miasteczka wymienia się Arnolda i Henninga von Uchtenhagen. W 1374 roku rodzina von Wedel potwierdza posiadanie Barnówka. W 1411,1441 oraz w 1456 roku pisali się z „Benouken” von Kuhmeise(von der Kuhmese). W 1484 roku na krótko miejscowość nadana jako lenno rodzinie von dem Borne. Ponownie powraca do rodziny von der Kuhmese w 1486 roku wraz ze wsiami Dyszno i Ostrowiec. W 1565roku wzmiankowany Baltzer von Kuhemeise, a w 1608 roku Christoff von Kuhemesse. W 1608 roku Barnówko traci prawa miejskie. W 1648 roku wieś częściowo przejęta przez Hans Georg von dem Borne- wg spisu majątków z 1857 roku Barnówko przejęte przez von dem Borne już w 1640 roku. W 1653 roku z powodu zadłużenia majątku przez Christopha i Heinricha von Kuhmeisen, za zgodą Hansa Ernsta von Kuhmeisen dobra przejmuje(wykupuje) kanclerz Hans Georg von dem Borne. Rodzina von dem Borne pozostaje właścicielem wsi do 1945 roku. W 1857 roku własność porucznika Gustava von dem Borne. W skład majątku wchodziły folwarki Łąkomin(Lindwerder), Neu-Vorwerk i Vorwerk Winkel. W 1879 roku majątek obejmował 2669,42ha gruntów. W 1884 roku córka Maxa, Louise Pauline von dem Borne wychodzi za mąż za Rudolpha von Viebahn. Ich potomkowie noszą nazwisko von Viebahn von dem Borne. Max von dem Borne jako pierwszy sprowadził raki pręgowane z Ameryki Północnej, które wypierają ze środowiska naturalnego inne raki/szlachetnego i błotnego/ ze względu na swoja odporność na niekorzystne warunki środowiska i choroby/jest nosicielem dżumy raczej/. W 1896 roku majątek o powierzchni 2676ha należał do Dr. Georga von dem Borne. W 1914 roku majątek o powierzchni 975ha należał do rodzeństwa von dem Borne i von Viebahn. W 1929- roku właścicielem majątku o powierzchni  955ha jest Leberecht  von Viebahn von dem Borne.

Wedel

Uchtenhagen

von dem Borne (2)

PAŁAC

W 1780 roku wybudowano pałac, wielokrotnie przebudowywany. Wcześniej założono park, w 1871 założono stawy rybne. Park o powierzchni 44 ha z czego stawy zajmowały 36 ha. W 1945 roku pałac ulega spaleniu.

Barnówko- pałac od strony parku Barnówko, pow. Myślibórz, zachodniopomorskie Barnówko-zachodniopomorskieBarnówko k. Gorzowa

ZAMEK

W XIV wieku w Barnówku istniał zamek, prawdopodobnie wybudowany za czasów ówczesnych właścicieli- rodziny von Wedel. Lokalizacja zamku nie jest znana.

Barnówko 1936, zachodnioppomorskie