Barnimie /Fürstenau/

Wieś położona w gminie Drawno powiatu choszczeńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku w brandenburskiej „Księdze ziemskiej margrabiego Ludwika Starszego”. W XIV wieku wieś w posiadaniu rodu von Güntersberg. Od XV wieku wieś w rękach możnego pomorskiego rodu von Wedel. W 1800 roku majątek od rodziny von Wedel zakupił Achatz Wilhelm August von Waldow. W 1857 roku właścicielem był porucznik Wilhelm von Waldow. W 1879 roku majątek om powierzchni 2376ha należał do rodziny von Waldaw(Waldow?). W 1896 roku nie podano jakiej wielkości był ich majątek. W 1914 roku majątek należący do porucznika von Waldow obejmował 2424ha gruntów. Rodzina von Waldow posiadała majątek do 1929 roku. W 1929 roku własność kapitana w stanie spoczynku von Waldow i obejmował 2415ha. We wsi dodatkowo dwa założenia dworskie należące do: Friedricha Bahr(39ha) i Anny Schwandt(40ha).,

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

We wsi założenie pałacowo-parkowe oraz zespół folwarczny. Prawdopodobnie rozbudowany i przebudowany widoczny powyżej dwór. Pozostałością zespołu jest oficyna oraz park. W parku krajobrazowym wiele pomnikowych drzew- tulipanowiec amerykański, dęby szypułkowe, buk purpurowy, choina kanadyjska.

Barnimie - dwór Barnimie pow. Choszczno, zachodniopomorskie Barnimie-dwór