BYTOWO /Butow/

Wieś położona w gminie Dobrzany powiatu stargardzkiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1336 roku. W tym czasie należała do rodu von Güntersberg. Za przyzwoleniem margrabiego brandenburskiego Ludwika Starszego zbudowali we wsi zamek. W 1489 roku wieś należała do Hansa von Güntersberg. W 1598 roku własność rodziny von Borck ze Złocieńca. W 1828 roku majątek należy do rotmistrza von Derenthal. Od 1841 roku własność rodziny von Eichholtz, od 1846 należy do rodziny von Willisen. Dość częste zmiany właścicieli: Stubenrauch ze Schwedt(1847), Herman von Knesebeck(1855), H.Jahn(1870). Na przełomie XIX i XX wieku właścicielem był generał kawalerii baron von Vietinghoff. Ostatnim właścicielem był Georg Blüme.