BUDNO /Buddendorf/

Wieś położona w gminie Goleniów powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1269 oraz 1314 roku. Od XVI wieku własność rodu von Ptersdorff– wymieniony Georg Christian Friedrich von Petersdorff(XIXw), Theodor Eugen von Petersdorff(1845), Konstantin von Petersdroff(XXw). W 1870 roku majątek obejmował 1616 akrów ziemi a w 1879 roku kiedy właścicielem był Hermann von Petersdorff dobra obejmowały 447,62 ha gruntów. W 1910 roku majątek był wielkości 649,28 ha gruntów. Później przejęte przez Pomorskie Towarzystwo Ziemskie(Pommersche Landgesellschaft). Po 1945 roku własność Skarbu Państwa. Na terenie majątku utworzono PGR. Dwór opuszczony i doprowadzony do ruiny rozebrano. Park dworski zapuszczony, zdziczały.

ZAMEK

W XIII wieku zbudowano w Budnie zamek zwany „Kamieniec”, opisany w 1269 roku.