PODAŃSKO /Puddenzig/

Wieś położona w gminie Goleniów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1268 roku, kiedy książę pomorski Barnim I podarował wieś miastu Goleniów. Od XIV wieku własność rodu von Petersdorff. Od 177 roku w rękach rodu von Below. Na przełomie XVIII i XIX wieku w posiadaniu Friedricha Wilhelma von Plӧtz. Od 1804 roku ponownie w rękach rodu von Petersdorff– wymienieni Johann Albrecht von Petersdorff(XIXw), Theodor Eugen von Petersdorff(1845), Kurt von Petersdorff(XXw). Posiadali majątek do 1945 roku. W 1870 roku majątek obejmował 1269 akrów ziemi a w 1879 roku kiedy właścicielem był Curt von Petersdorff dobra miały 324,10 ha gruntów. W 1910 roku majątek liczył 468,55 ha gruntów a w 1928 roku gdy właścicielem był Friedrich von Petersdorff liczyły 465 ha gruntów.

W południowo-wschodniej części wsi położony był majątek ziemski. Po 1945 roku przejęty przez Skarb Państwa, na terenie którego utworzono PGR. Po założeniu pozostały resztki zabudowy gospodarczej oraz parku dworskiego. Dwór rozebrano po 1945 roku.