Piaseczno /Pätzig/

Wieś położona w gminie Trzcińsko Zdrój powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku. W tym czasie wymieniony Dietrich de Tost-Dosse. W pierwszej połowie XV wieku właścicielem wsi jest Heinrich Dosse(Henrich von Dossow). W 1484 i 1490 wzmiankowany Claus von Dosse(Dossow) oraz Nicolaus jako patron kościoła w Piasecznie. W XVII wieku dobra są nadal w rękach rodziny von Dossow.  Około 1700 roku majątek zakupiony przez rodzinę von Jagow, który w 1716 roku zostaje przez Otto Christopha von Jagow sprzedany Carlowi Ludwigowi von Platen. W 1828 roku dobra są na krótko  posiadaniu rodziny von Rothenburg, by ponownie stać się własnością rodu von Platen. W roku 1864 Hartwig von Platen sprzedaje majątek Ludwigowi Gustawowi von Winterfeld z Damerow a w majątku zamieszkał jego jedyny syn, Karl Ludwik Detlef von Witnerfeld. Po jego śmierci w 1874 roku dobra dziedziczy młodszy syn, którego córka, Louise Amalia Ida zamężna za Hansa von Ploetz przejmuje majątek po śmierci ojca. Z powodu bankructwa Hans von Ploetz był zmuszony sprzedać dobra i w 1885 roku majątek zakupił von Wedemeyer z Tuczna. Ostatnim właścicielem dóbr do 1945 roku był Hans von Wedemeyer i jego żona Ruth.

Pozostałością po założeniu są resztki parku oraz budynki gospodarcze.

 

Piaseczno, zachodniopomorskie

Pozostałością po założeniu są resztki parku oraz budynki gospodarcze.

Piaseczno 1919, zachodniopomorskie