PĘPLEWO /Pemplow/

Nieistniejąca osada położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1308 roku(Pempelow) jako własność kapituły kamieńskiej. Wymieniana w latach 1312 i 1321 kiedy była lennem Dietricha Warnow. W 1503 roku dobra należały do rodu von Steinwehr– wymieniony Joachim von Steinwehr, Jacob von Steinwehr, Achim von Steinwehr. Prawdopodobnie od XVII wieku majątek w posiadaniu rodziny von Flemming z Benic. W XVIII wieku na krótko majątek w rękach rodziny von Schlabrendorf. Pod koniec XVIII wieku ponownie w rękach rodziny von Flemming wchodząc w skład majątku w Benicach. W 1780 roku na terenie folwarku liczącego stałych 5 mieszkańców była owczarnia. W 1870 roku majątek zamieszkały przez 96 mieszkańców obejmował 1806 mórg gruntów. W 1910 roku majątek w rękach Kurda hrabiego von Flemming liczył 462 ha gruntów.

Pęplewo 1929, zachodniopomorskie