Przybiernów /Pribbernow/

Wieś gminna położona w powiecie goleniowskim. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1311 roku(Pribbernow). W 1321 roku wieś należy do biskupów kamieńskich. W 1326 roku we wsi lenno posiadają bracia Ekhard i Bertold von Dӧring. W 1364 roku wsią zarządzał Bertold von Bandelin. W 1402 roku wieś zakupił książę Bogusław VIII i posiadał je do 1436 roku. Ponownie w posiadaniu kapituły kamieńskiej oraz Ottona i Ludwiga hrabiów von Eberstein. W 1500 roku wieś kupiona przez przedstawicieli rodu von Flemming, od których wieś odkupiło biskupstwo w Barth. W XVI wieku część wsi należała do rodu von Gantzke. W 1561 roku wzmiankowany Ludwig von Gantzke, w 1592 roku Hans von Gantzke. W 1846 roku majątek jest w posiadaniu rodziny Lobedan. W 1870 własność rodziny Hempel. W tym czasie dobra obejmowały 3422 mórg ziemi a w 1879 roku 783,41 ha ziemi. Posiadali dobra jeszcze w pierwszej dekadzie XX wieku. Prawdopodobnie w tym czasie doszło do parcelacji majątku. Dobra z dworem w 1928 roku posiadał W. Piepkorn a majątek wynosił 135 ha gruntów.

ZESPÓŁ DWORSKI

W południowej części wsi położony był majątek ziemski, w skład którego wchodził również folwark Bratonie. Obecnie na terenie majątku osiedle domków jednorodzinnych.