Płocin /Ploetzin/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1186(Pletsenitzi) będąc własnością wolińskich cysterek. Ponownie pojawia się w źródłach jako Plossin(1288) i Plotzin(1300).

ZESPÓŁ DWÓRSKI

W południowo-zachodniej części wsi położony był zespół dworsko-folwarczny. Po zespole pozostały resztki zabudowy folwarcznej oraz budynek mieszkalny. Część budynków gospodarczych położona jest w pewnej odległości od byłego majątku z budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny mało(praktycznie nie widoczny) z powodu zarośli i drzew.