Płocin /Ploetzin/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1186(Pletsenitzi) będąc własnością wolińskich cysterek. Ponownie pojawia się w źródłach jako Plossin(1288) i Plotzin(1300). W południowo-zachodniej części wsi położony był zespół dworsko-folwarczny. Po zespole pozostały resztki zabudowy folwarcznej oraz parku dworskiego.