POTULINIEC /Heydebreck/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Stare lenno rodu von Heydebreck. W wiekach średnich należy do rodu von der Osten, później do von Blücher. W 1715 roku wieś zakupił Johann Joseph von Borntin. Część gruntów należała w tym czasie do Matthiasa Conrada von der Osten a w 1745 roku do jego syna, Friedericha Wilhelma von der Osten. Po nim w 1735 roku majątek dziedziczy jego siostra, Erdmuth Katharina, wdowa po Eustachiusie Friederichu von Leektow. W 1750 roku dobra przejął kapitan Joachim Valentin von Preuss. Po nim majątek odziedziczyli synowie: Carl Friederich i Hans Ludewig von Preuss. W 1777 roku majątek zakupił Friederich Wilhelm von der Osten. W 1870 roku majątek obejmował 3889 mórg ziemi a w 1879 roku 928,22 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek dziedziczą hrabiowie von Bismarck-Osten. W części zachodniej wsi nad jeziorem resztki założenia dworskiego.