Gogolice /Gaulitz/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1286 roku(Gugulis) oraz w 1319(Gunghelse). Wieś książęca. W 1594 należała do kościoła św. Jerzego w Wolinie. W 1819 roku majątek posiada Bohse z Hagen. W 1821/32 majątek rozparcelowano. Od połowy XIX wieku dobra były w posiadaniu rodziny Lemcke. Matką znanego i popularnego malarza Hansa Hartig(1873-1936) była córka właścicieli tutejszego majątku. W 1910 roku dobra należały do Fritza Lemcke i liczyły 259 ha gruntów. W 1928 roku majątek wielkości 253 ha gruntów był własnością Pani Elisabeth Lemcke. Ostatnim właścicielem dóbr był W. Lemcke. We wsi pozostałości XVIII wiecznego folwarku w postaci budynku magazynu zbożowego oraz resztkami parku dworskiego.