Recław /Hagen/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1291 roku(Wenkenhagen), kiedy książę Bogusław IV przekazał Recław radzie miejskiej miasta Wolin. W 1299 roku rada miejska miasta Wolin przekazuje część gruntów klasztorowi cysterek wolińskich. W 1632 roku rada miejska odkupiła od Hansa Albrechta von Mellin część gruntów powiększając tym samym majątek w Recławiu. Rada miejska miasta Wolin posiadała majątek do 1811 roku, kiedy sprzedała go urzędnikowi Hermannowi Castner. W 1830 roku dobra zakupiła rodzina Ferno. W 1843 roku własność porucznika Arthura Ferno. W 1910 roku własność Oskara Ferno a dobra liczyły z folwarkiem Rzeczyn 848 ha gruntów. W 1928 roku majątek należał do Artura Ferno i obejmował 915 ha gruntów.

Po założeniu zachowały się mury dworu do wysokości piwnic, z mało już czytelnym podjazdem. Dookoła resztki zdziczałego parku.