Rzęsin /Rensin/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Była lennem rodu von Flemming. W 1628 roku wzmiankowany Caspar von Flemming oraz Hasso Adam i Ewald Joachim von Flemming. W 1717 roku trzy działy własnościowe: jedno należące do Richarda Heinricha von Flemming, drugie do Ludwiga hrabiego von Flemming i trzecie należące do kapitana von Brussewitz. W 1728 roku doszło do połączenia majątków w jedną całość. W latach 1734-1784 własność majora S. von Brockhausen, które w 1784 roku odkupił J.S. von Flemming. Sprzedał je bratu Juliusowi von Flemming, który w 1795 roku odstąpił majątek zięciowi von Zastrow. W 1835 roku majątek zakupił niejaki Gloxin. Posiadali dobra do 1928 roku. W 1870 roku majątek obejmował 1410 mórg ziemi należących do Rudolfa Gloxin. W 1879 roku dobra obejmowały 359,81 ha ziemi. W 1910 roku majątek wielkości 397 ha ziemi posiadał Rudolf Gloxin. W 1928 roku dobra w rękach córki Rudolfa Moniki Gloxin i obejmowały 419 ha ziemi. Po wyjściu za mąż za Waltera von der Osten majątek w ich posiadaniu do 1945 roku. Po 1945 roku własność Skarbu Państwa z utworzeniem na terenie majątku PGR. Majątek położony był w zachodniej części wsi- zachowały się budynki gospodarcze.