Rokita /Rackitt/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1503 roku(Rokkit) będąc lennem Heinricha Kӧller. W 1510 roku własność Dietricha von Kӧller. Na początku XVIII wieku wieś podzielona na dwa majątki, jeden w rękach rodu von Plӧtz, drugi własność rodziny von Kӧller. W 1735 roku wieś należy do Bogislausa Henninga von Kӧller . W drodze dziedziczenia około 1756 roku dobra otrzymuje Bogislav Ernst von Wedel, syn siostrzenicy Bogislausa Henninga von Kӧller, Marie Helene von Podewils, z domu von Münchow. Po jego śmierci 08.03.1756 majątek przechodzi na jego brata, kapitana Friedericha Wilhelma von Wedel(+08.02.1764). Dnia 09.08.1762 roku sprzedaje majątek Johannowi Friederichowi Neumann, od którego majątek odkupuje Marie Helene Wendland, z domu von Podewils. W 1769 roku administratorem majątku był Samuel Gottlieb Lӧper. Dnia 10.03.1778 roku majątek zakupuje Carl Ludewig von Plӧtz zmarły w 1795 roku. Po jego śmierci majątek w rękach wdowy, Barbary Cathariny, z domu von Brüsewitz. Od wdowy majątek kupuje kapitan Caspar Magnus Heinrich von Brüsewitz. W 1826 roku dobra zakupił Friedrich Wilhelm Eggard von Plӧtz. W 1863 roku właścicielem dóbr był Karl von Plӧtz ze Stuchowa. W 1870 roku dobra obejmowały 6202 mórg ziemi, w 1879 roku 1585,32 ha gruntów. W 1910 roku właścicielem majątku był Leo von Plӧtz. Dobra liczyły 1608 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem majątku był Henning von Plӧtz ze Stuchowa a dobra obejmowały 1566 ha ziemi. Ostatnim właścicielem majątku była rodzina Beutel a dobra liczyły 275 ha gruntów. Po 1945 roku własność Skarbu Państwa a na terenie majątku utworzono PGR.

ZESPÓŁ PAŁACOWY

We wsi w parku o pow. 4 ha położony jest pałac neoklasycystyczny zbudowany w 1923 roku na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, kryty dachem mansardowym z lukarnami, podpiwniczony. Nad wejściem głównym herb rodziny von Plӧtz. Przed wojną wykorzystywany jako pałac myśliwski. Obecnie siedziba Nadleśnictwa Rokita.