Rosnowo /Rohrbeck/

Wieś położona w gminie Trzcińsko-Zdrój powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1248 roku(Rosnowe), stanowiąc uposażenie klasztoru w Schӧnebeck. W 1333 roku nadana rycerzowi von Sack(Sake). Rodzina von Sack posiada majątek do XVIII wieku. W XVII wieku połowę majątku sprzedają rodzinie von Waldow, którą to część przejmuje rodzina von Schmallenberg(1626r), a część zakupuje miasto Chojna. W 1716 roku majątek von Schmallenberg zakupuje von Sydow z Krzymowa. Tą część nabywa później urzędnik Suchland. W 1738 roku tą część zakupuje Pani von Sydow. W 1767 roku właścicielem tej części majątku jest Karl Georg Christian von Wenckstern. W 1768 roku wieś, w tym 3 majątki  nabył margrabia Heinrich Friedrich von Schwedt i przekazał swojemu marszałkowi dworu, Carlowi Gottfriedowi von Thiele. W 1798 roku wdowa Joh. Hermine Dorothea von Thiele, z domu von Ziethen przekazała majątek swojej siostrzenicy, Herminie Carolinie von Kleist, z domu von Retozw, żonie późniejszego generała feldmarszałka Friedricha Heinricha Ferdinanda Emila von Kleist-Nollendorf. W 1802 roku sprzedał on majątek kapitanowi Henningowi von der Osten, który w 1805 roku sprzedał dobra tajnemu radcy i prezydentowi Izby Wojny Carlowi Friedrichowi Leopoldowi von Gerlach. Później majątek posiadała Marie von Gerlach. W 1879 roku majątek o powierzchni 1131ha należał do rodziny von Gerlach. Zarządca majątku był Conrad Helgenberger.