Rzęskowo /Rensekow/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1594 i 1618 roku. W tym czasie historia miejscowości ściśle związana była z Rybokartami, która była w posiadaniu rodu von Wohlde i von Mildenitz. W 1879 roku właścicielem majątku była rodzina Paape. Dobra obejmowały 230,45 ha gruntów. Posiadali majątek do 1945 roku. W części południowej zespół dworsko-folwarczny.