Modlimowo /Muddelmow/

Wieś położona w gminie Karnice powiatu gryfickiego. Stara wieś, której początki sięgają średniowiecza. Na przełomie XVII i XVIII wieku wieś podzielona na 4 działy majątkowe. Majątek A 23.05.1709 roku należał do Philippa Joachima von der Osten. Później na 25 lat jest wydzierżawiony Martinowi Bernhardi, po którym majątek przejmuje syn, Martin Bernhardi. Po jego śmierci majątek A przechodzi na własność jego siostry, Anny Dorothei Tetzlaff. Majątek B w tym czasie był własnością Friedericha Wilhelma von der Osten. Majątek C należał do Georga Christopha von der Osten, a 06.08.1729 był własnością Otto Christopha von der Osten. Dobra dziedziczy syn jego, George Ehrenreich von der Osten a następnie jego synowie: George Christoph oraz Otto Siegfried von der Osten(05.01.1764). Majątek D należał do Franza Joachima von Lettow. W XIX wieku podział wsi na 3 majątki. W latach 20-tych XIX wieku część dóbr należała do rodziny Wietholz. Ich majątek w 1870 roku dobra obejmowały 1756 mórg ziemi a w 1879 roku 507,65 ha ziemi. Drugi majątek w połowie XIX wieku należał do rodziny von Plessen a trzeci do rodziny von Lӧpper. W 1905 roku właścicielem dóbr była rodzina Gӓde. W 1910 i 1928 roku, kiedy właścicielem majątku był Karl Pantel dobra obejmowały 369 ha gruntów.

W południowej części wsi zespół dworsko-folwarczny. Dwór to dwa budynki powstałe w wieku XIX(parterowy) i XX(piętrowy). Obok budynki gospodarcze.