Manowo /Manow/

 Wieś po raz pierwszy wymieniona już w 1300 roku. Od wieków była w posiadaniu starego pomorskiego rodu von Glasenapp. Już w 1375 roku jako właściciela wsi podano Henninga von Glasenapp. Wieś w ich rękach była do 1837 roku. Ostatnią z rodu von Glasenapp była córka Augusta, Luisa Leopoldina Wilhelmina, która po śmierci ojca poślubiła w roku 1828 rotmistrza von Schlieffena. W 1837 sprzedaje majątek Carlowi Wilhelmowi hrabiemu von Wartensleben. W 1847 roku sprzedaje wieś braciom von Holtz. Ostatnim właścicielem do 1945 roku był Adolf von Schmidtsdorff.

DWÓR

Manowo-pałac

W południowej części wsi położone było założenie dworskie, składające się z dworu i parku oraz budynków folwarcznych z okazałym budynkiem administracyjno-mieszkalnym, rozciągające się po obu stronach drogi. Całość założenia była połączona drogą, prostopadłą do drogi wiejskiej, w części wysadzanej kasztanowcami. W 1945 roku dwór uległ zniszczeniu. Na jego miejscu stoi nowy budynek. Pozostałością po założeniu jest park i resztki zabudowań folwarcznych. We wsi znajduje się drugi park- park leśny założony prawdopodobnie w XVIII wieku, który służył mieszkańcom jako teren rekreacyjny.

 

Manowo pow. Koszalin, zachodniopomorskie

 

Rodzina von Glasenapp

Glasenapp