Margowo /Morgow/

Wieś położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1373 roku(Morgow) będąc własnością Heinricha von der Osten, rycerza z Płot, właściciel Jatek i Margowa. W 1392 roku część wsi należy do rodu von Steinwehr. W 1396 roku rodzina von Steinwehr z Niemicy, Świeszewa i Kamienia posiadają połowę wsi. Druga połowa wsi należała do rodu von Knuth. W 1594 roku właścicielem połowy wsi oprócz rodziny von Steinwehr jest Wulf Knuth, Eustachius Plӧtz oraz Steffen Brüsewitz. Majątek rodu von Knuth oraz von Brüsewitz został wykupiony przez rodzinę von Plӧtz a w 1753/55 roku  przez rodzinę von Steinwehr. Prawdopodobnie część gruntów we wsi posiadała również rodzina von Lepel, spokrewniona z rodem von Steinwehr. W 1775 roku majątek zakupił mieszczanin Bogislav Elbe. W 1782 roku doszło do połączenia wszystkich majątków, będących w rękach rodu Elbe. Wszystko za sprawą małżeństwa B.Elbe z Dorotheą Louisą Juliane von Lepel. Z tego rodu wymienia się: Johanna Franza Ernsta von Elbe(zm.1812), Franza Bogislava von Elbe(XIX), Wilhelma von Elbe(1884), Juliusa von Elbe(lata 20-te XXw.).W 1884 roku rodzina nobilitowana. Majątek był w posiadaniu rodziny von Elbe do 1945 roku. W 1910 i 1928 roku majątek posiadał Julius von Elbe a dobra liczyły 734 ha gruntów(1910) i 777 ha gruntów w 1928 roku.

216252211208207

214199196193157

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Na założenie dworskie składa się: dwór z 1772 roku(skrzydło północne), rozbudowany i przebudowany w 1859 i 1885 roku(pseudobarokowy ryzalit i dobudowane skrzydło południowe dwukondygnacyjne z neogotycką wieżą z neorenesansowym ryzalitem). Kolejna przebudowa lub remont w 1903 roku. Po 1945 roku we dworze mieściły się biura PGR, stołówka i mieszkania pracownicze. Opustoszały ulega destrukcji.  W sąsiedztwie park krajobrazowy o pow. 4,7 ha z XVIII wieku, ze stawem.

Morgowo, zachodniopomorskie