Margowo /Morgow/

Wieś położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1373 roku będąc własnością Heinricha von der Osten. W 1392 roku część wsi należy do rodu von Steinwehr. W 1594 roku część wsi należy do rodu von Knuth. W 1642 roku część ziem we wsi posiadała rodzina von Plӧtz. W 1753 roku część ziem należących do rodziny von Plӧtz wykupiła rodzina von Steinwehr. Prawdopodobnie część gruntów we wsi posiadała również rodzina von Lepel, spokrewniona z rodem von Steinwehr. W połowie XVIII wieku dobra we wsi zakupił mieszczanin Bogislav Elbe. W 1782 roku doszło do połączenia wszystkich majątków, będących w rękach rodu Elbe. Wszystko za sprawą małżeństwa B.Elbe z Dorotheą Louisą Juliane von Lepel. Z tego rodu wymienia się: Johann Franz Ernst von Elbe(zm.1812), Franz Bogislav von Elbe(XIX), Wilhelm von Elbe(1884), Julius von Elbe(lata 20-te XXw.).W 1884 roku rodzina nobilitowana. Majątek był w posiadaniu rodziny von Elbe do 1945 roku.

216252211208207

214199196193157

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

 Na założenie dworskie składa się: dwór z 1772 roku(skrzydło północne), rozbudowany i przebudowany w 1859 i 1885 roku(pseudobarokowy ryzalit i dobudowane skrzydło południowe dwukondygnacyjne z neogotycką wieżą neorenesansowym ryzalitem). Kolejna przebudowa lub remont w 1903 roku. Po 1945 roku we dworze mieściły się biura PGR, stołówka i mieszkania pracownicze. Opustoszały ulega destrukcji.  W sąsiedztwie park krajobrazowy o pow. 4,7 ha z XVIII wieku, ze stawem.

Morgowo, zachodniopomorskie