Mosty /Speck/

Wieś położona w gminie Goleniów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1302 roku, kiedy wymieniono zamek należący do rodu von Vi(e)sen. Mosty były w posiadaniu rodu von Viesen do 1477 roku. W tym czasie dochodzi do podziału wsi na dwie części majątkowe: A należąca do von Viesen, B należąca do von Petersdorff. Część A należąca w 1477 roku do Paula von Vi(e)sen została przekazana Karstenowi von Flemming(1454-1484), radcy księcia Bogusława X. Pełnił również funkcję dziedzicznego marszałka ziemskiego. W XVIII wieku majątek A należał do Kurta von Flemming, później jego syna Curta Gebharda von Flemming oraz Carla Friedricha von Flemming. Spory z rodziną von Petersdorff, właścicielami części B doprowadziły do zadłużenia majątku i jego sprzedaży. Carl Friedrich von Flemming w 1748 roku sprzedaje majątek Christianowi Müller z Nowogardu. Umiera 22.12.1760 roku. Po jego śmierci majątek przejmuje jego syn, Conrad Renatus Müller, który dnia 25.07.1776 roku sprzedaje majątek Carlowi Friedrichowi von Flemming. W 1779 roku właścicielem majątku był Julius Friedrich von Flemming, który 06.10.1779 roku sprzedał majątek A Curtowi von Petersdorff.  Majątek B był w posiadaniu Henninga Christiana von Petersdorff. Po jego śmierci w 1776 roku dobra dziedziczy jego syn, Christian Friederich von Petersdorff. Tym sposobem doszło do połączenia majątków A i B, które w 1802 roku zakupił Johann Friedrich von Blankschein. Kolejnym właścicielem był porucznik Friedrich Wilhelm von Hake, który po odejściu z wojska w 1805 roku ożenił się z Phulippine Antoinette von Rebeur i w tym samym 1805 roku dnia 15 września za sumę 70500 talarów kupił od Johanna Friedricha Blankschein Mosty w tym 3300 mórg gruntów ale już w 02.01.1810 roku z powodu wojny i bankructwa sprzedał Mosty ze stratą za 68000 talarów Carlowi Augustowi Ferdinandowi Karbe. Od Carla Augusta w 1813 roku dobra zakupił Friedrich Hiller ale już w 1814 roku ponownie w rękach Carla Augusta Ferdinanda Karbe. W 1841 roku przez małżeństwo córki Carla Karbe z Augustem von Scheven dobra przechodzą w ręce rodu von Scheven. W 1850 roku majątek zakupuje Friedrich Wilhelm Flügge. W 1870 roku  majątek obejmował 1907 akrów ziemi a w 1879 roku dobra wielkości 489,57 należały do Wilhelma Flügge. W 1886 roku został podniesiony do dziedzicznego stanu szlacheckiego. Zmarł w 1898 roku. W 1910 roku majątek wielkości 768,77 ha gruntów był w rękach Maximiliana von Flügge. W 1928 roku właścicielem dóbr był Erich von Flügge a majątek obejmował 709 ha gruntów. Zmarł w 1936 roku. Dobra podzielone zostały pomiędzy trójkę jego dzieci. Po 1945 roku zajęty przez Wojsko Polskie. Po 1947 roku na terenie majątku utworzono PGR. Pałac zaadoptowano na mieszkania, biuro i Klub Prasy i Książki „Ruch”. Od 1956 roku siedziba Pomorskiego Uniwersytetu Ludowego. Od 1970 roku pałac przeznaczony na Dom Dziecka. Adaptację z przebudową pałacu przeprowadzono w latach 1973-1979. Od 1979 do 2014 w pałacu funkcjonował Dom Dziecka. Od 2014 własność prywatna.

Bardzo dziękuję Panu Witoldowi Hake za cenne informacje z historii miejscowości

ZAMEK

W 1302 roku wzmianka o zamku. Kto go zbudował, gdzie się znajdował i jak wyglądał nie wiadomo.

DWÓR I PAŁAC

Pierwsza informacja o dworze pojawia się w 1802 roku. Mowa o dworze zbudowanym przez rodzinę von Flemming. Za czasów Carla Karbe powstał nowy dwór. W latach 1910-28 Maximilian von Flügge buduje pałac rozbudowując dwór Carla Karbe. Zbudowany pałac był projektu Paula Korff. Powstał budynek zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem mansardowym, piętrowy, podpiwniczony. W latach 70-tych XX wieku przebudowany. We wnętrzu zachowała się oryginalna stolarka, piece, posadzki. W pobliżu park krajobrazowy.