MASZKOWO /Maskow/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1321 roku jako własność hrabiów von Ebertsein. W 1430 roku Albert, Johann i Witzlaff hrabiowie von Eberstein sprzedali część wsi Henningowi von Lockstӓdt. Po śmierci ostatniego z hrabiów von Eberstein wieś przeszła na własność rodziny von Lockstӓdt. W 1784 roku jako właściciel wzmiankowany Johann Adolph von Lockstӓdt, w 1804 Philipp Friedrich von Lockstӓdt a w 1835 roku Ferdinand von Lockstӓdt, który sprzedał majątek Karolowi Friedrichowi Bütow. W 1843 roku przekazał majątek synowi, Johannowi Friedrichowi Bütow. W 1879 roku kiedy właścicielem majątku był Julius Bütow dobra obejmowały 607,18 ha gruntów. W 1910 roku dobra liczyły 483,46 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Paul Bütow majątek obejmował 500 ha gruntów.

W zachodniej części wsi położony był majątek ziemski, po którym zachował się park krajobrazowy, dwór w części północnej założenia, w części południowej dwór szachulcowy został rozebrany.