Mieszkowice /Bärwalde/

Miasto gminne położone w powiecie gryfińskim. Założone za czasów Albrechta III(ok.1250-1300), margrabiego brandenburskiego, którego córka Małgorzata była żoną króla polskiego, Przemysła II, a syn Otton był zaręczony z córką Przemysła II Elżbietą Ryksą, późniejszą królową Polski(do małżeństwa nie doszło z powodu śmierci Ottona). Pierwsza wzmianka pojawia się w 1295 roku. Przypuszcza się, że w ok. północno-wschodniej części miasta, w okolicy obecnej szkoły podstawowej znajdował się zamek wczesnośredniowieczny. W latach 1300-1320 miasto otoczono murami i fosą. Po okresie rządów margrabiów brandenburskich z dynastii askańskiej, później z rodu Wittelsbachów, w latach 1402-1455 był okres panowania krzyżackiego, który przyczynił sie do zubożenia miasta, do czego przyczynił się również najazd Husytów w 1433 roku. Kolejny kryzys w rozwoju miasta pojawił sie z nadejściem wojny trzydziestoletniej oraz siedmioletniej. Od XVIII wieku nastąpił powolny rozwój miasta, trwający do dnia dzisiejszego.

Mieszkowice-zachodniopomorskie

Mieszkowice, zachodniopomorskie