Mielęcin /Mellentin/

Wieś położona w gminie Pyrzyce powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1250 roku kiedy to przy księciu pomorskim Barnimie wymieniono rycerza Hermana de Melentin. Pojawia się jeszcze w 1255 roku. W latach późniejszych poznajemy jego potomków: Henryka(1286), Ludolfa i Henryka(1321), Hermana II(1340), Ludolfa II(1361). W 1337 roku wieś podzielona: część posiadał Herman de Mellentin drugą Lutzardeshausen. W 1353 roku Henning de Brederlow otrzymał część wsi, które jego rodzina posiadała do 1497 roku.  W 1499 roku lenno we wsi posiadał Paweł Rossow. Przed 1569 roku siedzieli tu von Burgsdorf, posiadając kilka majątków na terenie wsi Część gruntów posiadał klasztor franciszkanów pyrzyckich. W XVII wieku jeden z majątków w 1650 roku przechodzi w posiadanie rodu von Waldow, w 1685-93 w posiadaniu rodu von Schӧning. Wg spisu z 1718 roku majątki ponownie w rękach rodu von Burgsdorf. Od XVIII wieku majątek przechodzi w posiadanie rodów: von der Goltz(1755), von Flotow, Heldt, od 1800 i 1815 von Schätzel– wymieniony Curt. W 1828 roku majątek w posiadaniu rodziny Mieske. Kolejnym właścicielem był Dietrich Wilhelm Krümling, który w 1842 roku sprzedał majątek swojemu administratorowi, Adolfowi Ramm, wymieniony w spisie w 1857 roku. W 1879 roku majątek o powierzchni 1017,81ha należał do Gustava Ramm. W 1896 roku dzierżawcą majątku o powierzchni 1020ha był I.F.Heise. W 1914 roku majątek obejmował 1020ha i należał do Ottona Ramm. W 1929 roku Gustav Ramm posiadał majątek o areale 1020ha. W 1929 roku majątek sprzedany spółdzielni osadniczej Eigene Scholle.

PAŁAC

W latach 80-tych XIX wieku Otto Ramm zbudował pałac. Jest to budowla zbudowana na planie nieregularnego prostokąta, dwukondygnacyjna, z czworoboczną wieżą w narożniku. Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni 6,6ha. Po wojnie od 1953 roku budynek zaadoptowany na potrzeby szkoły, która mieści się w pałacu do dnia dzisiejszego.