Mętno Małe/Klein Mantel/

Wieś położona w gminie Chojna powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1270(Manten) oraz w 1337(Parva Manten). W 1369 roku prawdopodobnie należała do rodu von Mӧrner, którzy byli właścicielami Mętna Dużego. Później wymieniane rody: von Balcken- w 1639 roku umiera ostatni przedstawiciel rodu, von Burgsdorff, wymienieni w 1644 roku, wzmiankowany Conrad. W 1652 roku właścicielem wsi był burmistrz Kostrzyna Johann Willer.  W latach późniejszych właścicielami byli: rodzina von Risselmann(Rysselmann) w 1705 roku, Ludolf George von Lüderitz w 1719 roku, Gottfried Schultze z Chojny, von Nassau w latach 1798-1803, von Sydow. W 1828 roku wymieniona rodzina Welle. Od 1853 roku majątek posiadała rodzina Strecker. W 1879 roku majątek o powierzchni 967ha należał do rodu von Saldern. W 1896 roku majątek o powierzchni 1020ha należał do landrata von Saldern. Z rodu wymieniony: Max zmarły w 1901 roku. W 1914 roku majątek obejmował 1027ha gruntów i należał do Dr.jun. barona Wernera von Saldern. Zmarł w 1930 roku. W 1929 roku majątek należący do barona Maxa Berndta von Saldern(ur.1886r.) obejmował 1004ha, dzierżawcą był Ernst Bachmann. 

MAJĄTEK

Po założeniu zachował się park krajobrazowy, ruina kaplicy grobowej.