MOSTKI /Möstchen/

Początki wsi sięgają średniowiecza. W roku 1470 rodzina von Löben sprzedaje majątek Janowi Lasocie/Lasseth/. W 1524 roku właścicielem wsi jest biskup von Salza, a już w 1608 majątek był w rękach rodu von Sack. Jako właściciele rodzina von Sack wymieniana była w roku 1640 i 1670 roku. W 1685 dobra były w posiadaniu Kiliama von Sommerfeld. Pod koniec XVII wieku dobra w rękach rodu von Knobelsdorff. W 1700 roku majątkiem zarządzał Hans Ernst von Knobelsdorff. Majątek ponownie trafia do rąk rodziny von Sommerfeld. W 1774 roku wymieniany Theodor von Sommerfeld. W 1752 roku Erasmus Friedrich von Schenckendorff zakupuje część majątku od Friedricha von Sommerfeld. W XVIII wieku wymieniany również Johann Georg von Schenckendorff.  W 1822 roku jako właściciela dóbr mostkowych podaje się Wilhelma von Heinersdorf. Po nim majątek jest w posiadaniu Georga von Päch, którego córka Minna wychodzi za mąż za Brescius`a. Jego syn Theodor Brescius sprzedaje majątek w 1867 Fritzowi Schulz, który po nobilitacji otrzymuje nazwisko von Schulz von Heinersdorf. Pod koniec XIX wieku wymieniony Friedrich von Schulz von Heinersdorf. W 1907 roku właścicielem majątku był Hans Henning von Schulz von Heinersdorf. Ostatnim właścicielem do 1945 roku był Karol Henning von Schulz von Heinersdorf.

Mostki k. Swiebodzina Mostki k.Swiebodzina- palac001 Mostki pow.Swiebodzin lubuskie

PAŁAC

Pałac zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, około roku 1870, neorenesansowy. Murowany, piętrowy, podpiwniczony, pokryty dachem czterospadowym, z bogatym wystrojem sztukatorskim wnętrz. Szczególnie ciekawe są zdobienia o motywach alegorycznych i roślinnych, naśladujące wzory antyczne i renesansowe. Obecnie w pałacu mieści się szkoła.

Przy pałacu park w stylu krajobrazowym. Przy drodze do Przełaz przy leśnej odnodze prowadzącej do opuszczonego folwarku Zagórze wznosi się na wzgórzu wieża widokowa, zwana popularnie Wieżą Bismarcka, najprawdopodobniej z początku XX wieku.

DWÓR

Mostki 1938, lubuskie