MAŁOMICE /Mallmitz/

Wieś gminna położona w powiecie żagańskim. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1329 roku. Od 1397 roku wieś należy do rodu von Kittlitz. W 1431 roku wymienia się też rodzinę von dem Borne.  Pod koniec lat 30-tych XVI wieku wieś jest w rękach rodziny von Schoenaich. Od 1560 roku Małomice ponownie w rękach rodu von Kittlitz– braci Kacpra, Fryderyka, Karola i Leonarda. Na przełomie wieku XVI  i XVII właścicielami wsi jest rodzina von Tschammer. Od 1632 do 1633 Małomice były w rękach Karola Hannibala von zu Dohna. Po śmierci ostatniego z von Kittlitzów,  Jana Zygmunta w roku 1680, Małomice przechodzą w ręce rodu von Redern poprzez małżeństwo Ursuli Marii von Kittlitz z Karlem Moritzem von Redern. Od 1766 roku do 1945 roku w rękach rodziny von zu Dohna.

ZAMEK/PAŁAC

Prawdopodobnie w XIV/XV wieku przez rodzinę von Kittlitz została wybudowana siedziba rodowa- zamek o nie znanej lokalizacji i wyglądzie. Przypuszcza się, że  na fundamentach zamku  von Kittlitzów rodzina von Redern buduje dwór obronny. W 1698 roku Gotfryd von Redern na fundamentach poprzedniej siedziby wybudował pałac wzorując się na rezydencji von Lobkowitza w Żaganiu. Pałac zniszczony przez wojska napoleońskie, odbudowany w połowie XIX wieku. Zniszczony w 1945 roku podczas działań wojennych.

Małomice Małomice- lubuskie Małomice- pałac od strony stawu Małomice z korespondencją arystokracji, lubuskie

Małomice-palac zu Dohna, lubuskie

Małomice-park001 Małomice-park002

Małomice-pałac, lubuskie

PAŁACYK

Małomice- mały pałac

WILLA

Małomice- willa w ogrodzie Małomice-willa, lubuskie

Małomice, lubuskie