MASZKÓW /Neudorf/

Wieś położona w gminie Krzeszyce powiatu sulęcińskiego. Wielokrotnie wymieniana jako: Mittelwalde, Mittenwalde. Od XV wieku lenno rodu von Waldow. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1538 roku. W latach 1565-1571 majątek należał do Kaspra von Waldow i jego trzech synów, a następnie do Hansa von Waldow. W 1679 roku majątek wydzierżawiony Samuelowi Willichen. W 1695 roku rodzina von Waldow po wykupieniu dzierżawy sprzedaje majątek rodzinie von Maxen. W 1715 oraz wg spisu z 1718/19 roku właścicielem majątku był kapitan Karl Andres von Maxen, zamieszkały w Maszkowie. Ponownie wraca w ręce rodziny von Waldow. W 1747 roku Carl Adam von Waldow przekazuje w testamencie majątek na rzecz sierocińca w Sulechowie. Taki stan rzeczy trwa do lat 30-tych XX wieku. W 1879 roku majątek obejmował 1414,90ha gruntów a dzierżawiony był przez niejakiego Ro(e)manowskiego. W 1914 roku majątek obejmował 1502ha i należał do Evangel.Pädagogium und Waisenhaus In Züllichau. W 1929 roku majątek dzierżawiony przez Alfreda Heering obejmował  1432ha.

MAJĄTEK

Założenie dworskie nie istnieje. Przy ulicy Polnej okazały budynek a w pobliżu przy Sulęcińskiej resztki założenia? Majątek nieistniejący- nazwa polska- Maszkówek

maszkow-1944-lubuskie