MIRONICE /Himmelstädt/

Wieś położona w gminie Kłodawa powiatu gorzowskiego. Po raz pierwszy wymieniana w 1300 roku, kiedy to margrabia Albrecht III osiedlił tu zakon cystersów z Kołbacza koło Szczecina. W 1539 roku nastąpiła sekularyzacja klasztoru by w 1540 roku całkowicie klasztor zlikwidować. W miejscu dawnych posiadłości cysterskich utworzono domenę państwową z siedzibą w zespole klasztornym. W XIX wieku majątek dzierżawiony przez rodzinę Dietz von Bayer. Utrzymali dzierżawę do 1945 roku. W 1879 roku majątek obejmował 550,03ha gruntów. W 1914 roku majątek wielkości 1263ha, dzierżawiony przez porucznika Ericha Dietz von Bayer. W skład majątku wchodził folwark Santocko(Zanzin) i Kłodawa(Cladow) z folwarkiem Dziczki(Jӓgerswerder). W 1929 roku majątek obejmował 1253ha. Dzierżawcą była nadal rodzina Dietz von Bayer a administratorem majątku porucznik w stanie spoczynku W. von Jӓhnichen. W tym czasie w skład majątku wchodziły: folwark Santocko(Zanzin), majątek (Cladow), folwark(Jӓgerswerder), mały majątek Paula Pach(21ha). Ostatnim dzierżawcą majątku był pułkownik Erich Dietz von Bayer.

Mironice-dwor

DWÓR

Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono i podzielono na dwie części. Dwór był w posiadaniu SKR w Gorzowie Wlkp. Od 1979 roku stanowił własność Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Małyszynie. Od lat 90-tych XX wieku jest w rękach prywatnych- prawdopodobnie Polski mieszkającej na stałe w Szwecji.
Na terenie dawnego klasztoru cysterskiego, w ramach założenia folwarcznego leży dwór zbudowany przez rodzinę von Bayer w roku 1830. Pod koniec XIX wieku przeprowadzono prace remontowe, modernizacyjne z rozbudową dworu o skrzydło zachodnie. Dwór założony na planie prostokąta, murowany z cegły, podpiwniczony, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym. Z oryginalnego wystroju wnętrz zachowały się drewniana oryginalna więźba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jętkowej, w holu fragment boazerii, w pokojach drzwi płycinowe z supraportami, reprezentacyjny piec kaflowy, relikty sztukaterii na suficie oraz wystrój pokoju myśliwskiego na poddaszu z artykulacją ścian w formie kanelowanych pilastrów, dźwigających profilowany gzyms oraz kasetonowy strop.