MIELNO /Mellendorf/

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. W 1441 roku wieś była w posiadaniu rodu von Rutschütz z pobliskiego Straszowa. W latach 1485-1659 wieś posiada rodzina von Schwartz ze Straszowa. W XVI wieku podział wsi na część Dolną i Górną. Wieś nadal w posiadaniu rodu von Schwartz. Od 1659 roku do 1940 własność książąt żagańskich. Część wsi zwana „Altendorff” była własnością rodu von Oppel w latach 1508-1551, a w 1555 roku należy do rodziny von Metzenrode. W 1620 roku mowa jest o folwarku środkowym. W latach 1659-1673 należy on do Pani Saltz, z domu von Schwartz.  W 1691 roku folwark stanowi własność rodu von Rothenburg. Później następują bardzo częste zmiany właścicieli. Wymienieni: von Unruh z Gorzupi(1694), von Ponickau(1697), von Kreutzenstein(1715), Miethmann(1716), Schwertseger(1718), Richter(1742), Frischke(1837), Kurzke(1869), Krause(1892), Heerde z Głogowa(1894), Petzold(1895), Deyzmann z Gubina(1897), Kietz z Berlina(1899), Hausmann z Frankfurtu nad Odrą(1900), von Hagen(1918), Müller(1919), Krahl(1920), Hemprich(1921), Brehmer(1927-1940). Podział wsi na część Górną i Dolną utrzymał się do XX wieku. Wg spisu właścicieli ziemskich z 1873 roku majątkiem w części Górnej i Dolnej należącej do książąt żagańskich zarządzał niejaki Fischer. Część Górna w tym czasie liczyła 378 mórg ziemi a Dolna 333 morgi ziemi.

We wsi istniały dwa założenia dworskie przy podziale wsi na część Górną i Dolną.

Mielno 1907, lubuskie