SITNO MAŁE /Klein Selten/

Wieś położona w gminie Wymiarki powiatu żagańskiego. Przed 1427 rokiem pojawia się pod nazwą Wenigin, będąc własnością rodu von Bron, w 1474, 1485 i 1508 jako „Wenigen-Selten”. W XV wieku podział wsi na kilka własności ziemskich. Majątek I w 1469 roku należy do rodziny von Melhose z Wymiarek, od 1535 roku do rodziny von Gladis z Gorzupi by od 1570 roku trafić w ręce rodu von Schwarz, właścicieli majątku III. Majątek II w latach 1474-1573 jest w posiadaniu rodziny von Wolff z Jankowej Żagańskiej. Część majątku II została przez rodzinę von Wolff sprzedana w 1523 i w 1530 roku rodzinie von Blanckenstein z Szczepanowa, w 1530 roku rodzinie von Gladis, właścicielom majątku I-go, w 1535 roku a następnie w 1576 roku pozostałą część majątku rodzinie von Schwarz, właścicielom majątku III. Majątek III w 1474 roku należał do rodu von Rutschütz ze Straszowa. W latach 1485-1612 dobra te jak i pozostałe we wsi są w rękach rodziny von Schwarz z Straszowawymieniony Johann, ożeniony z siostrą Mathiasa von Rutschütz. W 1601 roku majątek dzierżawi Georg von Oppel, od 1609 roku dobra dzierżawi rodzina von Kӧckeritz z Bogumiłowa. Pojawia się również Adam von Grünberg. Do 1619 roku rodzina von Schwarz była wzmiankowana we wsi. W latach 1612-1636 dobra są własnością rodziny von Waldau z Middelwaldau, przy czym w latach 1618-23 są dzierżawione przez rodzinę von Gersdorf. Na krótko przejęte przez księstwo żagańskie by trafić w ręce rodu von der Dahme z Piotrowa. Od 1646 do 1940 roku własność książąt żagańskich. Wg spisu właścicieli ziemskich z 1873 roku dzierżawcą dóbr wynoszących 595 mórg ziemi był niejaki Pohl. Część gruntów w latach 1670-1936 należała do baronów von Wolff.

Sitno Małe 1907, lubuskie