STARE POLICHNO /Pollychen/

Miejscowość położona w gminie Santok powiatu gorzowskiego. Wczesnośredniowieczna osada, na terenie której prawdopodobnie położony był gród Bolem wchodzący w skład kasztelanii santockiej. Po raz pierwszy wymieniona w 1278 roku(Policzko, Policko) aczkolwiek wg E. H. Kubacha po raz pierwszy wymieniona została w roku 1251(Pollicho). Wielokrotnie w latach: 1532(Polykno), 1559(Polikno), 1566(Bollichenow), 1571(Polichenow). Tuż przy drodze wille: Kobling i Eschenheim. oraz kościół poewangelicki pw św. Antoniego z 1828 roku.

WILLA ESCHENHEIM

polichno-willa-eschenheim

 

 

 

WILLA KOBLING

stare-polichno-1907-lubuskie