STOBNO /STUBBENHAGEN/

Nieistniejący majątek położony w gminie Krzeszyce powiatu gorzowskiego. Po raz pierwszy nazwa osady pojawiła się w 1538 roku należąc do dóbr rodu von Waldow a ujęte w listach feudalnych dopiero w 1715 roku. Sam folwark powstał w 1773 roku wraz z majątkiem Rogi. Osada założona została za czasów Adolfa Friedricha III von Waldow. Po śmierci Adolfa Friedricha III von Waldow w 1801 roku Stobno zostało wyłączone z dziedzicznych dóbr Lubniewice i stało się niepodzielnym lennem nie mającym charakteru rycerskiego. Nowy właściciel Achasz Wilhelm August von Waldow zapoczątkował, boczną gałąź lubniewickiej linii rodu von Waldow zwaną Stobno-Barnimie(Stubbenhagen-Fürstenau). W 1853 roku własność Augusta von Waldow. W tym czasie majątek wraz z Rogami obejmował 5259 akrów ziemi. Właściciele z rodu von Waldow nigdy nie rezydowali w Stobnie. Ich majątek w 1879 roku wraz z Rogami obejmował 1053,10ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 1114ha i należał do Adolfa von Waldow. W skład majątku wchodził folwark Rogi o powierzchni 152ha. W 1929 roku majątek porucznika w stanie spoczynku Friedricha von Waldow obejmował 1114ha w tym folwark Rogi(Sophienwalde).

Waldow (3)

stubbenhagen-gut-1934-lubuskie