STOBNO /STUBBENHAGEN/

Nieistniejący majątek położony w gminie Krzeszyce powiatu gorzowskiego. Powstał w 1773 roku wraz z majątkiem Rogi. Osada założona została za czasów Adolfa Friedricha III von Waldow. Po śmierci Adolfa Friedricha III von Waldow w 1801 roku Stobno zostało wyłączone z dziedzicznych dóbr Lubniewice i stało się niepodzielnym lennem nie mającym charakteru rycerskiego. Nowy właściciel Achasz Wilhelm August von Waldow zapoczątkował, boczną gałąź lubniewickiej linii rodu von Waldow zwaną Stobno-Barnimie(Stubbenhagen-Fürstenau). Właściciele z rodu von Waldow nigdy nie rezydowali w Stobnie.

Waldow (3)

stubbenhagen-gut-1934-lubuskie