STRUŻYNY /Flussvorwerk/

Osada położona w gminie Bledzew powiatu międzyrzeckiego. Dawny folwark należący do majątku w Goruńsku. Początki sięgają połowy XIX wieku- wymieniony w 1845 roku, kiedy należał do właścicieli Goruńska, rodzinę Bukowieckich. Wymieniony w spisie w latach 1907 i 1913 roku kiedy należał do rodziny Büttner, która posiadała majątek Goruńsko dom 1945 roku. Jak widać na mapie był to jeden budynek owczarni, w XX wieku folwark rozbudowany. Po założeniu zachowało się kilka budynków, w tym mieszkalny.