SOBOLICE /ZOBLITZ/

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wzmiankowana w XIV wieku-Zebulusk(1345) i Czobolesk(1399). W 1400 roku należała do majątku w Pieńsku(woj.dolnośląskie) będące gniazdem rodu von Penzig. W 1490 roku sprzedana braciom von Nostitz. Może była to dzierżawa. W każdym razie już w  1491/92 Hans von Penzig sprzedaje wieś miastu Gӧrlitz-Zgorzelec. Od 1530 roku wieś często zmieniała właścicieli. Była w posiadaniu Ursuli Kathariny hrabiny von Callenberg z Muskau, żony Kurta Reinicke von Callenberg, który zakupił wieś w 1667 roku. Po nim majątek odziedziczył syn, Kurt Reinicke II hrabia von Callenberg. Wieś sprzedał w 1678 roku. Na początku XVIII wieku wymieniana rodzina von Lindenau-wzmiankowany Gustav Wilhelm von Lindenau(*1709), syn Carla Friedricha von Lindenau(*1668-+1754). Może dobra zostały zakupione od hrabiów von Callenberg przez rodzinę von Lindenau?. W połowie XVIII wieku dobra w posiadaniu rodziny von Damnitz-wzmiankowany Hans Hermann von Damnitz, syn Friedricha zmarły w 1761r. W połowie XIX wieku dobra w rękach rodu von Brauchitsch(1851-57). W latach 1857-1866 majątek posiadał Johann Friedrich XI Eduard von Alvensleben(*15.03.1823-+22.07.1886), żonaty z Marie Jenny hrabianką von Itzenplitz. Kolejnym właścicielem jest rodzina hrabiów von Grabowsky(1870). Później wymienia się rody: von Unruh, von Seelig, von Tiele– wzmiankowany Waldemar von Tiele. Prawdopodobnie od rodziny von Tiele w 1886 roku majątek zakupił Friedrich Oskar Eugen Julian baron von Kittlitz und Ottendorf, zmarły w 1889 roku. Po jego śmierci majątkiem zarządza wdowa, Jetta Hubertine Agnese baronowa von Kittlitz und Ottendorf, z domu von Krieken, zmarła w 1929 roku a następnie syn Albert Friedrich Heinrich Anton baron von Kittlitz und Ottendorf urodzony w 1881 roku, lekarz. Zmarł w 1945 roku.

DWÓR/PAŁAC

Dwór zbudowany prawdopodobnie w XIX wieku. Przebudowany w 1905 roku. W tym czasie powstało nowe założenie parkowe. Obecnie jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony. Po 1945 roku przekazany Wojskom Ochrony Pogranicza. Placówką WOP-u była do 1992 roku, do 2006 roku Straży Granicznej. Obecnie własność prywatna.