SZYDŁÓW /Schiedlo/

Miejscowość obecnie niezamieszkała leżąca w powiecie gubińskim o średniowiecznej metryce. Wymieniana wielokrotnie – castrum de Sydlo(1243), castrum de Schidlo/1249/, villa Schuteleue/1300/, munitio Schedelowe/1301/, castellum Schedellowe/1316/, Schidlow/1415/, Schidlaw/1527/, Schidlo/1538/. U spływu Nysy Łużyckiej i Odry na północ od Kosarzyna na wysokim wzniesieniu znajdował się piastowski zameczek. W latach 1232-1236 kasztelanem zamku z ramienia księcia Henryka Brodatego był Peregryn Dzierżysław. W 1249 roku książę Henryk III Wrocławski zobowiązał się wydać Szydłów margrabiemu miśnieńskiemu Henrykowi IlI Dostojnemu(1215-1288) za pomoc w walce przeciw bratu, Bolesławowi Rogatce. Pomocy nie otrzymał tracąc jednak Szydłów. Jeszcze w roku 1297 wymieniany jest z imienia kasztelan zamku- Krzysztof.  W 1300 roku wieś wraz z zamkiem w posiadaniu rodu von Strehle. W latach 1316-1390 własność klasztoru w Neuzelle. W 1347 roku pojawia się informacja o Fritzu de Omtitz, Panu na zamku(castellanus in Schiedlo).  Jest to ostatni przekaz o zameczku w Szydłowie. Na terenie wsi majątek będący w rękach wielu rodów: von Bomsdorf(1403), von Kalckreuth, von Rothenburg(1415-1417), von Queiss(1421), von Lӧben i von Grünberg(1426-1429-1489), von Bomsdorf(1489-1566), von Lӧben(1579-1766). Od 1791 roku do 1817 roku dobra klasztorne.  

 

szydlow-1938-lubuskie