STRZESZOWICE /Tzschacksdorf, Schacksdorf/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Wymieniona w 1381 roku(Czechanstorff oraz w 1478 roku(Czachsdorf). W XIV/XV wieku Strzeszowice były częścią państwa stanowego Żary-Trzebiel należącego do rodu von Biberstein. W 1478 roku wieś była w rękach Hansa von Quos(Czachsdorf). W 1573 roku własność Christopha von Quos. W 1586 roku majątek przeszedł w ręce Christopha von Arras, właściciela Dębinek. W XVII i na początku XVIII wieku majątek w posiadaniu rodziny von Kracht– wymieniony Bartsch(zmarły w 1641), Hildebrand(zmarły w 1693) oraz Gottlob von Kracht. W 1705 oraz w 1723 roku wzmiankowany Bartholomaus Scholz von Schollenstern. Kolejni właściciele dóbr: von Stutterheim(1733/1734), von Stammer(1810, 1844), Petsch(1810, 1844, 1857), hrabia Georg zu Münster(1879)- w tym czasie majątek liczył 364,50 ha gruntów, Heinke(1903). Prawdopodobnie rodzina Schaeffer wymieniona w 1929 roku była ostatnim właścicielem majątku we wsi.

Po założeniu dworskim pozostał niewielki park dworski. We wsi stał dwór zbudowany na przełomie XVII/XVIII wieku.

Strzeszowice 1925, lubuskie